Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 V - 19 VI

27-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 V - 19 VI

PONIEDZIAŁEK, 27 MAJA

*- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza organizują w Łodzi konferencję: "Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?". W konferencji udział wezmą m.in.: Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki; Dariusz Bogdan - wiceminister gospodarki. (9.30)

*- PZ CORMAY przedstawi informacje o wynikach finansowych, osiągniętych w pierwszym kwartale 2013 roku oraz o perspektywach Grupy na najbliższą przyszłość. (10.00)

- Rynek private equity będzie tematem konferencji organizowanej przez Deloitte. (11.00)

- Bank Pekao podpisze umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. (11.00)

WTOREK, 28 MAJA

- Sytuacja i perspektywy rynku magazynowego w Polsce będą tematem konferencji organizowanej przez CBRE. (9.00)

- PAIiIZ i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawią wyniki badania przeprowadzonego w lutym i marcu poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. (11.00)

* - Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych i ceny transakcyjne mieszkań po I kwartale 2013 roku będą tematem konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również najnowszy wynik Indeksu Koniunktury Bankowej PENGAB. (11.00)

*- Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję prasową: Wpływ OFE na gospodarkę - Prezentacja raportu Mirosława Gronickiego oraz Janusza Jankowiaka. Raport, przygotowany na zlecenie Konfederacji Lewiatan, pokazuje wpływ Otwartych Funduszy Emerytalnych na polską gospodarkę w latach 1999-2012, czyli w czasie funkcjonowania OFE w kształcie pierwotnym i po zmianach w wysokości odprowadzanej składki. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w maju (8.45)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp proc. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w marcu przez S&P/CS (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez Conference Board za maj (16.00)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS poda dane o PKB za I kwartał (10.00 przesunięte z 31.5)

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje konferencję prasową, podczas której zostanie zaprezentowany raport autorstwa Ernst&Young, ukazujący pozytywny wpływ morskiej energetyki wiatrowej na polską gospodarkę. (11.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (1.50)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w maju (9.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 30 MAJA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, handlu, wśród konsumentów w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 maja (14.30)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" organizuje konferencję prasową finału konkursu "Teraz Polska". (11.00)

WTOREK, 4 CZERWCA

- Odbędzie się konferencja poświęcona organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (10.00)

- Konferencja mBanku poświęcona startowi nowego serwisu transakcyjnego oraz prezentacji nowego logo. (10.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/