Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 IV - 16 V

25-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 IV - 16 V

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

*- NBP opublikuje materiał pt. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r., opracowany przez Instytut Ekonomiczny NBP. (10.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Konferencja Country Risk Conference, poświęcona ryzykom w transakcjach międzynarodowych. Temat konferencji: "Odkrywanie potencjału wzrostu. Jak bezpiecznie rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?quot; omówiona także będzie: panorama ryzyka na świecie, oceny i perspektywy gospodarcze dla świata, a także problemy niemieckiej gospodarki i specyfika eksportu na rynki azjatyckie.(9.15)

- Bank Millennium przedstawi wstępne wyniki Grupy za I kwartał 2013 roku. (9.30)

- Konferencja Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Czy polski biznes ma szansę odnieść sukces w Chinach?quot;. (10.00)

- Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG omówi wyniki finansowe za 2012 rok. (10.00)

- Inteligentne liczniki energii będą tematem konferencji organizowanej przez Arcus SA i T-matic Systems SA. (10.00)

- Członek zarządu NBP Małgorzata Zaleska weźmie udział w konferencji i dyskusji poświęconej prezentacji przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN raportu "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Maj 2013". (10.30)

- Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach projektu "DZIEWCZYNY W NOWYCH TECHNOLOGIACH", weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. INSPIRUJĄCE KOBIETY w ICT. W dyskusji weźmie też udział m.in.: Magdalena Taczanowska, wiceprezes Sygnity. (11.00)

- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA wraz z ośrodkiem analitycznym THINKTANK organizuje debatę "Okrągły stół promocji Polski". Tematem debaty będzie aktualny stan budowy marki Polska i jej promocji w świecie oraz próba wytyczenia wizji promocji Polski w świecie w perspektywie do roku 2020. (11.00)

*- Debiut spółki Midven SA na rynku NewConnect. (11.25)

- Bank Zachodni WBK podsumuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 r. (11.30)

- Komputronik organizuje konferencję prasową z okazji otwarcia wielofunkcyjnego centrum nowoczesnych technologii KOMPUTRONIK MEGASTORE. (11.30)

- Asseco South Eastern Europe omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- PKN Orlen skomentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (14.00)

- Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przedstawi informację o aktualnej sytuacji i szansach rozwoju rynku betonu towarowego w Polsce. (14.30)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB za I kw. 2013 (10.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 20 kwietnia (14.30)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

- Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

- Wiceminister skarbu Rafał Baniak weźmie udział w debacie "CSR szansą dla MŚP?quot; organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. (11.00)

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w IV (8.45)

- W USA zostanie podany PKB w I kw. 2013 (14.300

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za IV (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA

* - PKO BP omówi prognozy wyników spółek za I kwartał 2013 r. z sektorów: wydobywczego, energetycznego, paliwowego, chemicznego, przemysłowego, budowlanego, deweloperskiego, finansowego oraz mediów i telekomunikacji. (10.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie i wśród konsumentów w IV (11.00)

*- W Katowicach odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca V Europejski Kongres Gospodarczy. (12.30)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w III (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domu w III (16.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik Gfk zaufania konsumentów w IV (1.01)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w III (1.30)

- W Japonii zostanie podana produkcja przemysłowa w III (1.50)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w III (1.50)

- W Chinach HSBC poda wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego w IV (3.45)

- W Niemczach zostanie podany wskaźnik GFK zaufania konsumentów na V (8.00)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w III (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w IV (9.55)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w IV (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w III (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee za IV (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CS za II (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w IV (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board za IV (16.00)

ŚRODA, 1 MAJA

- W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (3.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP w IV (14.15)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki w IV przez Markit (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w IV (16.00)

- Fed poda decyzję o stopach procentowych (20.00)

CZWARTEK, 2 MAJA

- HSBC poda PMI dla przemysłu w Chinach w IV (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w IV - wyliczenia Końcowe za IV (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (10.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za IV (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp proc. (13.45)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w III (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 27 IV (14.30)

PIĄTEK, 3 MAJA

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI poza przemysłem w IV (3.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w IV (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI w III (11.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w IV (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w III (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w IV (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA

- ULMA Construccion Polska omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (11.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 MAJA

- VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)

ŚRODA, 15 MAJA

* - Czy centrum handlowe może istnieć bez hipermarketu, jaka jest przyszłość operatorów spożywczych oraz jak konsolidacja w tym obszarze wpłynie na cały rynek - to główne tematy 14 Konferencji powierzchni handlowych Retail Vision.(12.30)

CZWARTEK, 16 MAJA

* - Pfleiderer Grajewo podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok. (11.00)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/