Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 V - 19 VI

24-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 V - 19 VI

PIĄTEK, 24 MAJA

- GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detalicznej. (10.00)

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju. (14.00)

- Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka weźmie udział w X EUROFRAME CONFERENCE nt. polityki gospodarczej W Unii Europejskiej organizowanej przez grupę europejskich instytutów badawczych Euroframe oraz NBP. (8.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wiceminister skarbu Paweł Tamborski wezmą m.in. udział w konferencji "Współczesność i Rozwojowe Trendy Czesko-Polskich Stosunków Gospodarczych". (9.00)

- Procesy Inwestycyjne organizują duo-debatę: Proinwestycyjna Modyfikacja Systemu Certyfikacji i Przyszłość Współspalania Biomasy. Eksperci zaproszeni do debaty to m.in.: Jerzy Pietrewicz - wiceminister gospodarki; Marek Woszczyk - prezes URE; Marian Strumiłło - wiceprezes Dalkia Polska; Ireneusz Łazor - prezes TGE.(10.00)

- Konfederacja Lewiatan oraz Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE) przedstawią propozycję wypłat emerytur dożywotnich z II filaru. (11.00)

- W Niemczech zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (8.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów na czerwiec przez Gfk (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w maju (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo w maju (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w kwietniu (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 27 MAJA

- Rynek private equity będzie tematem konferencji organizowanej przez Deloitte. (11.00)

- Bank Pekao podpisze umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. (11.00)

WTOREK, 28 MAJA

- Sytuacja i perspektywy rynku magazynowego w Polsce będą tematem konferencji organizowanej przez CBRE. (9.00)

- PAIiIZ i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przedstawią wyniki badania przeprowadzonego w lutym i marcu poświęconego atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. (11.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w maju (8.45)

- Bank centralny Węgier poda decyzję w sprawie stóp proc. (14.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w marcu przez S&P/CS (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez Conference Board za maj (16.00)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS poda dane o PKB za I kwartał (10.00 przesunięte z 31.5)

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje konferencję prasową, podczas której zostanie zaprezentowany raport autorstwa Ernst&Young, ukazujący pozytywny wpływ morskiej energetyki wiatrowej na polską gospodarkę. (11.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w kwietniu (1.50)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w maju (9.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 30 MAJA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, handlu, wśród konsumentów w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25 maja (14.30)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

*- Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" organizuje konferencję prasową finału konkursu "Teraz Polska". (11.00)

WTOREK, 4 CZERWCA

- Odbędzie się konferencja poświęcona organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (10.00)

- Konferencja mBanku poświęcona startowi nowego serwisu transakcyjnego oraz prezentacji nowego logo. (10.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

- Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/