Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 VII - 1 VIII

23-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 VII - 1 VIII

WTOREK, 23 LIPCA

- GUS poda dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia za czerwiec 2013 r., przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą w kraju w I półroczu. (10.00)

*- Briefing prasowy minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej: Umowa Partnerstwa 2014-2020 - Fundusze Europejskie po 2013 r. (9.30)

- Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz prezesi spółek Tauron Dariusz Lubera, PGNiG Jerzy Kurella, PGE Krzysztof Kiljan, Enea Krzysztof Zamasz i BGK Dariusz Kacprzyk wezmą m.in. udział w zamkniętej debacie PAP: "Okrągły stół na temat inwestycji w energetykę opartą na węglu i gazie w Polsce". Transmisja z debaty dostępna będzie on-line na stronie www.pap.pl (10.00)

- PKN Orlen omówi wyniki finansowe po II kwartale 2013 r. (10.30)

- Związek Banków Polskich organizuje konferencję prasową, podczas której przedstawi najnowszą edycję Raportu InfoDOK, podsumowującą sytuację po II kwartale 2013 roku oraz najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej. (11.30)

*- Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje konferencję prasową dotyczącą planów uruchomienia funduszu inwestycyjnego, którego celem będzie zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem. W konferencji wezmą udział m.in.: Dariusz Kacprzyk - p.o. prezesa BGK, Wojciech Kowalczyk - wiceminister finansów.(12.00)

*- Konferencja Prasowa PO-PSL pt. "Szerszy dostęp do programu Mieszkanie dla Młodych".(12.30)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w VII (8.45)

* - Na Węgrzech bank centralny poda decyzję o stopach procentowych (14.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w V (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Richmond Fed za VII (16.00)

ŚRODA, 24 LIPCA

*- Związek Firm Pożyczkowych organizuje spotkanie prasowe w związku z inauguracją działalności.(10.00)

- Ministerstwo Gospodarki zaprezentuje projekt założeń do ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W spotkaniu udział wezmą m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj oraz Adam Jasser - podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (10.30)

* - Orange Polska omówi wyniki finansowe po I półroczu 2013 r. (13.30)

- Związek Polskiego Leasingu przedstawi wyniki firm leasingowych za I półrocze tego roku. (13.30)

* - W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu w VII przez HSBC (3.45)

* - We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VII (9.00)

* - W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VII (9.30)

* - W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w VII (10.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - W USA zostanie podany PMI dla gospodarki w VII (14.58)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w VI (16.00)

CZWARTEK, 25 LIPCA

- Bank Millennium omówi wstępne wyniki za I półrocze tego roku. (10.00)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za VII (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany pierwsze wyliczenie PKB w II kw. (10.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 20 lipca (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w VI (14.30)

PIĄTEK, 26 LIPCA

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w lipcu (8.45)

* - W USA końcowy odczyt indeksu nastrojów Michigan w VII (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

ŚRODA, 31 LIPCA

- NBP opublikuje oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w lipcu

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/ mj/