Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 IV - 14 V

22-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 IV - 14 V

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- Krajowa Izba Gospodarcza organizuje debatę: "Dyrektywa tytoniowa" i jej skutki dla gospodarki. (11.00)

- Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek oraz eksperci największych firm działających na rynku polskim i warszawskim wezmą udział w konferencji "Primetime Warsaw", poświęconej perspektywom rozwoju Warszawy i Polski. (8.00)

- Centrum im. A. Smitha, PZFD oraz POIIB organizują konferencję nt. budownictwa mieszkaniowego: Budownictwo mieszkaniowe - deregulacja jako szansa na rozwój. (10.00)

- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje seminarium z udziałem pani Danieli ROSCA z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Komisji Europejskiej, poświęcone prezentacji pakietu "Czysta energia dla transportu". (14.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w III (16.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 7.000-10.000 mln zł (11.30)

* - Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak weźmie udział w V Ogólnopolskim Kongresie Prawa Bankowego, którego tematem będzie "Bankowość de novo. Nowe miejsce i rola sektora bankowego we współczesnym świecie". (9.00)

- Analitycy PKO BP przedstawią perspektywy dla polskiej gospodarki i rynków finansowych. (10.00)

- GUS na konferencji przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą kraju w I kw. 2013 r. (10.00)

- Raport z badań koniunktury gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski, przeprowadzonych w lutym 2013 r. wśród firm z kapitałem zagranicznym w Polsce zostanie przedstawiony na konferencji "Polska w oczach inwestorów zagranicznych" organizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) (10.00)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?". (11.30)

- Zarząd Grupy Kęty omówi wyniki za I kwartał 2013 oraz przedstawi perspektywy kwartału drugiego. (12.00)

- Fundacja Republikańska zaprezentuje raport "Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce". (14.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle przez HSBC w IV (3.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w IV (8.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w IV (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w IV (10.00)

- Na Węgrzech bank centralny poda decyzję o stopach procentowych (14.00)

- W USA zostanie podanym wskaźnik PMI dla gospodarki przez markit za IV (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w II (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Richmond Fed za IV (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w III (16.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 24-26 KWIETNIA

- Prezydent Bronisław Komorowski oraz ponad 500 gości: szefów urzędów antymonopolowych z całego świata, przedstawicieli uczelni, kancelarii prawnych i przedsiębiorców weźmie udział w konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji organizowanej przez UOKiK.

ŚRODA-CZWARTEK, 24-25 KWIETNIA

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

- VIII edycja Konferencji i Targów PSEW w Serocku - jest to impreza w skali Europy Środkowo-Wschodniej poświęcona energetyce wiatrowej. Uczestnicy wysłuchają między innymi wystąpienia dyrektora generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej EWEA - Thomasa Beckera oraz transmitowanych z Brukseli przemówień Connie Hedegaard - Komisarz ds. Klimatu oraz Gnthera Oettingera - Komisarza ds. energii. (10.00)

ŚRODA, 24 KWIETNIA

- Dom Development omówi wyniki finansowe po I kwartale 2013 r. (10.00)

- Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku zostanie zaprezentowany podczas organizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN seminarium: "Perspektywy i wyzwania przed firmami inwestującymi w badania i rozwój w Polsce". (11.00)

- Debata "Gazety Wyborczej" i Fundacji Schumana: "Europass czy Euro pas?". Dyskusja będzie się toczyć wokół tematu przyjęcie euro przez Polskę. Udział potwierdzili m.in. wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. (12.00)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za IV (10.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w III (14.30)

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- Konferencja Country Risk Conference, poświęcona ryzykom w transakcjach międzynarodowych. Temat konferencji: "Odkrywanie potencjału wzrostu. Jak bezpiecznie rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?" omówiona także będzie: panorama ryzyka na świecie, oceny i perspektywy gospodarcze dla świata, a także problemy niemieckiej gospodarki i specyfika eksportu na rynki azjatyckie.(9.15)

- Bank Millennium przedstawi wstępne wyniki Grupy za I kwartał 2013 roku. (9.30)

- Konferencja Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Czy polski biznes ma szansę odnieść sukces w Chinach?". (10.00)

- Członek zarządu NBP Małgorzata Zaleska weźmie udział w konferencji i dyskusji poświęconej prezentacji przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN raportu "Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie. Maj 2013". (10.30)

* - Bank Zachodni WBK podsumuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013 r. (11.30)

- Komputronik organizuje konferencję prasową z okazji otwarcia wielofunkcyjnego centrum nowoczesnych technologii KOMPUTRONIK MEGASTORE. (11.30)

* - Asseco South Eastern Europe omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przedstawi informację o aktualnej sytuacji i szansach rozwoju rynku betonu towarowego w Polsce. (14.30)

* - W W.Brytanii zostanie podany PKB za I kw. 2013 (10.30)

* - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 20 kwietnia (14.30)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

- Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

* - Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w IV (8.45)

* - W USA zostanie podany PKB w I kw. 2013 (14.300

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za IV (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie i wśród konsumentów w IV (11.00)

* - W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w III (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domu w III (16.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik Gfk zaufania konsumentów w IV (1.01)

* - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w III (1.30)

* - W Japonii zostanie podana produkcja przemysłowa w III (1.50)

* - W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w III (1.50)

* - W Chinach HSBC poda wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego w IV (3.45)

* - W Niemczach zostanie podany wskaźnik GFK zaufania konsumentów na V (8.00)

* - We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w III (8.45)

* - W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w IV (9.55)

* - W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w IV (11.00)

* - W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w III (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee za IV (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CS za II (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w IV (15.45)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board za IV (16.00)

ŚRODA, 1 MAJA

* - W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (3.00)

* - W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (10.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik MBA wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)

* - W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP w IV (14.15)

* - W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki w IV przez Markit (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w IV (16.00)

* - Fed poda decyzję o stopach procentowych (20.00)

PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA

- ULMA Construccion Polska omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (11.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 MAJA

- VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/