Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 VI - 1 VII

21-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 VI - 1 VII

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się NEUF 2013 - IX Międzynarodowa Konferencja "Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę". Obecni na konferencji będą m.in.: Janusz Piechociński - wicepremier i minister gospodarki, Rafał Czyżewski - prezes ENERGA-OPERATOR, Mariusz Grendowicz - prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze, (8.00)

*- Seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP: "Reflections on the euro crisis: prioritizing the road ahead" z udziałem Joshui Aizenmana z University of California oraz National Bureau of Economic Research. (10.00)

*- Orbis SA poinformuje o planach inwestycyjnych o wartości 100 mln zł do końca 2014 roku. (12.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w IV (10.00)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 24-26 CZERWCA

- Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, wiceminister finansów Niemiec Steffen Kampeter, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oraz komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski wezmą udział m.in. w III edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

- Wyniki raportu PwC dotyczącego wynagrodzeń członków zarządów spółek z głównych indeksów GPW zostaną zaprezentowane podczas spotkania prasowego organizowanego przez PwC. (10.00)

*- Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje konferencję: "Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych". W trakcie konferencji przedstawiony zostanie stan realizacji projektu systemowego, wdrażanego przez BGK na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W konferencji weźmie udział między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. (10.30)

*- Przyszłość europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 roku - to główny temat seminarium organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz demosEUROPA. Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawi dyrektor Artur Runge-Metzger z DG CLIMA. Parlament Europejski reprezentować będzie prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wśród panelistów będą również eksperci ds. energii i środowiska. (10.30)

- Grupa Komputronik omówi wyniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013. (11.30)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik IFO za czerwiec (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed w maju (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za czerwiec (16.30)

WTOREK-ŚRODA, 25-26 CZERWCA

- Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizują XXIII konferencję naukową Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN pt.: Formy i mechanizmy integracji gospodarczej. (10.00)

WTOREK, 25 CZERWCA

*- GUS przedstawi sytuację społeczno-gospodarczą w maju. (10.00)

*- Fundacja Obserwatorium Zarządzania oraz Ministerstwo Gospodarki organizują spotkanie poświęcone receptom na optymalizację zysku. (9.00)

- Instytut Badań Strukturalnych (IBS) i Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną (ECF) organizują konferencję: "Podróż do przyszłości - jaka będzie Polska w 2050 r.?" (prezentacja raportu z projektu "Niskoemisyjna Polska 2050" wraz z dyskusją). (10.30)

- Stowarzyszenie dealerów VW i Audi zaprezentują raport dot. modelu i strategii stymulacji rozwoju produkcji i sprzedaży nowych samochodów Polsce. (11.00)

- PAIiIZ, PARP oraz MG organizuje Forum Gospodarcze Polska-Armenia z udziałem Prezydenta Armenii Serża Sargsyana oraz Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. (14.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w czerwcu (8.45)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w maju (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CaseShiller za kwiecień (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w maju (16.00)

ŚRODA, 26 CZERWCA

- Comarch podsumuje wyniki finansowe sektora ERP za pierwsze półrocze 2013 roku oraz przedstawi plany na drugie półrocze, a także zmiany i trendy na rynku IT. (10.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik GfK - zaufania wśród konsumentów na lipiec (8.00)

- We Francji zostanie podany PKB w I kw. (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podany PKB w I kw. 2013 (14.30)

CZWARTEK, 27 CZERWCA

*- Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Adam Maciejewski, będzie obecny na konferencji GPW: "Polska wobec strategii UE przetwarzania w chmurze". (9.00)

- NTT System zaprezentuje strategię na lata 2013-2015. (11.00)

*- Spółka Bloober Team SA organizuje konferencję: "Gry video - nowe polskie złoto inwestycyjne".(13.30)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w czerwcu (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w czerwcu (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w czerwcu (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 22 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie podpisanych nowych umów na sprzedaż domów w maju (16.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

- Mercor zaprezentuje wyniki finansowe za rok obrotowy 2012/2013 (1.04.2012 - 31.03.2013). (10.00)

- Wyniki VIII edycji badań nad innowacyjnością zostaną przedstawione podczas konferencji "Możliwości i bariery rozwoju firm innowacyjnych". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA

- Na GPW odbędzie się uroczysta inauguracja VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. (18.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/