Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 V - 19 VI

21-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 V - 19 VI

WTOREK-ŚRODA, 21-22 MAJA

- V Konferencja dla Budownictwa. Wśród tematów znajdą się m.in.: uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki; przewidywania w zakresie rozwoju sektora budowlanego; droga do Euro. Euro - czy polska gospodarka będzie konkurencyjna?. (10.30; 9.30)

- II Kongres CFO Spółek Giełdowych w Jachrance. Celem Kongresu jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy CFO polskich przedsiębiorstw, jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach. (11.00)

WTOREK, 21 MAJA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w kwietniu. (14.00)

- GUS poda dane o dynamice cen producentów w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w kwietniu. (14.00)

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Getin Noble Bank organizują konferencję: "Forum rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej". (10.00)

- Firma doradcza KPMG organizuje spotkanie prasowe połączone z prezentacją najnowszego raportu na temat budownictwa w Polsce oraz na dyskusję poświęconą przyszłości polskiego sektora budowlanego.(10.30)

- Grupa Bosch omówi wyniki finansowe za I kwartał oraz przedstawi strategię na 2013 r. (11.00)

- Prezes spółki Elektrotim - Andrzej Diakun przedstawi sytuację Grupy Kapitałowej po pierwszym kwartale 2013 roku, aktualny portfel zamówień oraz plany na przyszłość. (11.15)

- ATM omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- Kopex zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 22-23 MAJA

* - IX Ogólnopolska Konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego:"Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast". W konferencji zapowiedziano udział ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, prezesa BGK Dariusza Daniluka oraz przedstawicieli władz samorządowych. (9.00)

- XVII edycja Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EuroPower. Poza dyskusjami na temat różnych gałęzi przemysłu energetycznego (gaz, energia elektryczna, paliwa ciekłe, ciepłownictwo i kogeneracja, odnawialne źródła energii), poruszone zostaną również zagadnienia z pogranicza energetyki i telekomunikacji, jak na przykład inteligentne sieci. (9.00)

ŚRODA, 22 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju. (14.00)

- Feerum omówi wyniki za I kw. 2013 roku (10.30)

* - Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w konferencji prezentującej siódmy raport z cyklu Zatrudnienie w Polsce, tym razem pt. - Ubóstwo a praca. (9.30)

- Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych organizuje konferencję, na której zaprezentowane zostaną wyniki badań w zakresie rynku pożyczek niebankowych w Polsce. (11.00)

- Spółka Inter Cars omówi wyniki za I kw. 2013 roku oraz podsumuje wyniki całego 2012 roku. (12.30)

- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz magazyn Forbes organizują Kongres Dyrektorów Finansowych. Głównym celem spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. (14.30)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w marcu (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA o nowych wnioskach na kredyt hipoteczny (13.00)

- Szef Fed Ben Bernanke przedstawi prognozy dla gospodarki USA (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w IV (16.00)

- Fed poda protokół z posiedzenia 30.04-01.05, tzw. minutki (20.00)

CZWARTEK, 23 MAJA

- NBP poda zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w maju. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale. (14.00)

* - Mostostal Zabrze skomentuje wyniki finansowe po I kwartale 2013 r. (10.15)

- Presco zaprezentuje strategię na lata 2013-2016. (10.30)

- Polska Federacja Rynku Nieruchomości omówi sytuację na rynku działek i domów w Polsce. (11.00)

- ISBnews organizuje spotkanie prasowe pt. "Liberalizacja skuteczna czy skutecznie blokowana? Pół roku po zmianach na polskim rynku pocztowym". Wśród gości konferencji znajdują się m.in.: Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (11.00)

* - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj weźmie udział w konferencji poświęconej organizacji Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR'13, dorocznego spotkania ministrów i szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. (11.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w V (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w maju (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w maju (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w IV (10.30)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. 2013 (10.30)

- W USA zostanie podana liczna zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 18 maja (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w maju (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w IV (16.00)

PIĄTEK, 24 MAJA

* - GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detalicznej. (10.00)

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju. (14.00)

- Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka weźmie udział w X EUROFRAME CONFERENCE nt. polityki gospodarczej W Unii Europejskiej organizowanej przez grupę europejskich instytutów badawczych Euroframe oraz NBP. (8.00)

* - Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wiceminister skarbu Paweł Tamborski wezmą m.in. udział w konferencji "Współczesność i Rozwojowe Trendy Czesko-Polskich Stosunków Gospodarczych". (9.00)

- Procesy Inwestycyjne organizują duo-debatę: Proinwestycyjna Modyfikacja Systemu Certyfikacji i Przyszłość Współspalania Biomasy. Eksperci zaproszeni do debaty to m.in.: Jerzy Pietrewicz - wiceminister gospodarki; Marek Woszczyk - prezes URE; Marian Strumiłło - wiceprezes Dalkia Polska; Ireneusz Łazor - prezes TGE.(10.00)

- W Niemczech zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (8.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów na czerwiec przez Gfk (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w maju (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo w maju (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w kwietniu (14.30)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS poda dane o PKB za I kwartał (10.00 - przesunięte z 31.5)

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

ŚRODA, 5 CZERWCA

* - Wiceminister skarbu Paweł Tamborski weźmie udział w IV edycji forum funduszy private equity. Panel inauguracyjny poświęcony będzie programowi "Inwestycje Polskie" i jego wpływowi na rynek finansowy. (8.30)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/