Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 II - 13 III

19-02-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 II - 13 III

WTOREK, 19 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w styczniu. (14.00)

- Spółki Ursus oraz Grupa CD Projekt zaprezentują plany dotyczące współpracy łączącej rolnictwo z najnowocześniejszą technologią. (10.00)

*- Debiut obligacji M.W. Trade SA na rynku Catalyst. (10.30)

*- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje konferencję prasową dotyczącą oczekiwań przedsiębiorców względem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. (11.30)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych(SEG)organizuje konferencję "Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?". (12.15)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za II 2013 (11.00)

- W USA zostanie podany indeks cen domów przez NAHB za II 2013 (16.00)

ŚRODA, 20 LUTEGO

- CCC przedstawi wyniki grupy za IV kwartał 2012 roku oraz plany strategiczne na 2013 rok. (10.00)

* - Grupa Gant Development oraz węgierska Grupa Futureal przedstawią informacje na temat drugiego etapu współpracy. (11.00)

- Orbis podsumuje wyniki za 2012 rok. (12.00)

- Enterprise Investors poinformuje o nowej inwestycji funduszu VC. (12.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w II 2013 (8.45)

- W USA zostanie podany indeks nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w I 2013 (14.30)

- W USA zostanie podany indeks cen producenta PPI za I 2013 (14.30)

- Rezerwa Federalna opublikuje protokół z posiedzenia Fed z 29-30 stycznia, tzw. minutes (20.00)

CZWARTEK, 21 LUTEGO

- NBP ogłosi zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w lutym

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, handlu, usługach i budownictwie w lutym. (14.00)

- Doroczna konferencja Instytutu Studiów Podatkowych. (9.00)

- Mercor omówi wyniki za I-III kw. roku obrotowego 2012/2013. (10.00)

- Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz prezes Orange Polska Maciej Witucki wezmą udział w debacie poświęconej bezpieczeństwu w Internecie. (10.00)

- Uelastycznienie czasu pracy w Polsce będzie tematem konferencji, która odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego. (10.30)

- Apator omówi wyniki za 2012 rok oraz perspektywy rozwoju spółki. (11.00)

- Netia podsumuje wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2012 r. (11.30)

- Asseco South Eastern Europe omówi wyniki finansowe za rok 2012, oraz zaprezentuje strategię i plany działów odpowiedzialnych za centralne systemy bankowe oraz rozwiązania mobilne i systemy uwierzytelniania. (12.00)

- GPW omówi wyniki finansowe za 2012 rok. Przedstawione zostaną również wyniki cyklicznego badania prezentujące udział inwestorów w obrotach giełdowych na GPW w 2012 roku. (12.30)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w II 2013 (9.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w II 2013 (9.30)

- W strefie euro zostanie opublikowany wskaźnik PMI dla przemysłu, usług i composite w II 2013 (10.00)

- W USA zostanie podana inflacja w I 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 16 II (14.30)

- W USA zostanie opublikowany wskaźnik PMI dla gospodarki przez Markit, za II 2013 (14.58)

- W USA zostanie opublikowany wskaźnik Filadelfia Fed za II 2013 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w I 2013 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za I 2013 (16.00)

PIĄTEK, 22 LUTEGO

- GUS ogłosi dane o koniunkturze konsumenckiej w lutym. (14.00)

*- Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przedstawi wyniki, prognozy, trendy dotyczące branży piwnej. (11.00)

- Minister skarbu Mikołaj Budzanowski oraz prezes URE Marek Woszczyk wezmą udział w uroczystej inauguracji II edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełdę Papierów Wartościowych i Towarową Giełdę Energii.(16.00)

* - W Niemczech zostanie podany PKB za IV kw. 2012 - wyliczenie końcowe (8.00)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za I 2013 (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki. (8.00)

* - GUS na comiesięcznej konferencji przedstawi dane na temat bezrobocia i sprzedaży detalicznej w styczniu 2013 r. (10.00)

- Spotkanie z cyklu "Asseco - Sektor i Technologie". Celem będzie przybliżenie Państwu specyfiki działania Asseco Poland na poszczególnych rynkach. Tym razem będzie to : Energetyka, Telekomunikacja, Przedsiębiorstwa. (11.00)

* - W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu przez HSBC za II 2013 (2.45)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności gospodarczej przez Chicago Fed za I 2013 (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za II 2013 (16.30)

WTOREK, 26 LUTEGO

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CS za XII 2012 (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w XII 2012 (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Richmond Fed za II 2013 (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board za II 2013 (16.00)

* - Szef Fed Ben Bernanke wystąpi przed senacką komisją bankową (16.00)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w I 2013 (16.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LUTEGO

- "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

ŚRODA, 27 LUTEGO

* - W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w I 2013 (0.50)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK na III 2013 (8.00)

* - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w II 2013 (8.45)

* - W W.Brytanii zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (10.30)

* - W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w II 2013 (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w I 2013 (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych umów na sprzedaż domu za I 2013 (16.00)

CZWARTEK, 28 LUTEGO

- Impel omówi wyniki finansowe za IV kwartał 2012 roku. (10.00)

- Odbędzie się debata: Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych? Do debaty zaproszono m.in.: Janusza Pilitowskiego - dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej MG, Marka Woszczyka - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Grażynę Piotrowską-Oliwę - prezesa zarządu PGNiG, Henryka Majchrzaka - prezesa zarządu PSE-Operator, Rafała Czyżewskiego - prezesa zarządu ENERGA-OPERATOR, Artura Różyckiego - prezesa zarządu ENEA Operator. (11.00)

ŚRODA, 13 MARCA

- Podczas Forum Bankowego 2013 prezesi banków, regulatorzy i środowisko naukowe spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W Forum uczestniczyć będą m.in.: Jacek Rostowski - minister finansów, Paweł Tamborski - wiceminister Skarbu Państwa, Dariusz Daniluk - prezes BGK, Bartosz Drabikowski - wiceprezes PKO BP, Andrzej Kopyrski - wiceprezes Banku Pekao SA, Przemysław Gdański - członek zarządu BRE Bank SA, Andrzej Raczko - członek zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak - zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kowalczyk - wiceminister finansów, Mateusz Morawiecki - prezes Bank Zachodniego WBK SA. (9.00)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/