Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 III - 11 IV

18-03-2013 07:28
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 III - 11 IV

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w lutym i styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w lutym. (14.00)

- Minister skarbu Mikołaj Budzanowski weźmie udział w seminarium "Założenia Programu Inwestycje Polskie". (11.00)

* - ASM Group zadebiutuje na rynku NewConnect. ASM Group skupia firmy wyspecjalizowane w różnych obszarach zarządzania odsprzedażą. Oferta współdziałających w ramach holdingu spółek obejmuje usługi zewnętrznego wsparcia sprzedaży. (11.25)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz PwC organizują konferencję "Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.(11.30)

- Neuca podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (11.45)

- Kruk skomentuje wyniki finansowe po 2012 roku. (12.00)

- Asseco Poland zaprezentuje wyniki finansowe po 2012 roku. (13.00)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w I 2013 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez NAHB za III 2013 (15.00)

WTOREK-ŚRODA, 19-20 MARCA

- Finansowanie energii przyszłości to temat 9-tej edycji CEE Energy Conference. (8.30)

WTOREK, 19 MARCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

- GUS poda dane o cenach produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

- ABC Data omówi wyniki finansowe po 2012 roku oraz plany rozwoju na 2013-2015. (10.00)

- Carrefour oraz IBnGR organizują konferencję "Otoczenie gospodarcze Polski a otoczenie Carrefour". (10.00)

- PGNiG skomentuje wyniki finansowe Grupy za rok 2012. (11.00)

- Amica podsumuje wyniki finansowe po 2012 roku. (11.00)

- Polkomtel przedstawi wyniki finansowe i podsumuje rok 2012. (11.00)

- Polski Instytut Dyrektorów organizuje seminarium, którego tematem będzie wiarygodność rynku kapitałowego. (17.30)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za III 2013 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleniach na budowę w II 2013 (13.30)

ŚRODA, 20 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa po styczniu. (15.00)

- Ministerstwo Finansów organizuje aukcje sprzedaży obligacji o wartości 2-6 mld zł. (11.30)

- Action omówi wyniki finansowe po 2012 roku. (10.00)

- ING Bank Śląski poinformuje o nowej usłudze dla firm. (10.30)

- Continental Opony Polska przedstawi najnowsze dane z rynku opon osobowych i ciężarowych. (11.00)

- Plast Box omówi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany rozwoju (11.00)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w I 2013 (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (12.00)

- Fed poda decyzję o stopach procentowych (17.30)

- Fed przedstawi projekcje gospodarcze (19.00)

- Konferencja prasowa szefa Fed Bena S.Bernanke po posiedzeniu Fed (19.15)

CZWARTEK-PIĄTEK, 21-22 MARCA

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na GPW organizuje VI Międzynarodową Konferencję "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP". (9.00)

CZWARTEK, 21 MARCA

- GUS poda wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. (14.00)

- NBP opublikuje zapis dyskusji po posiedzeniu RPP w marcu. (14.00)

- MCI podsumuje wyniki za 2012 rok. (9.30)

- CD Projekt omówi wyniki finansowe spółki w 2012 roku oraz przedstawi i strategię Grupy Kapitałowej na kolejne lata. (10.00)

- LW Bogdanka podsumuje wyniki za 2012 rok. (10.30)

- E.Leclerc przedstawi plany nowych inwestycji w Polsce. (11.00)

- PKM Duda zaprezentuje wyniki finansowe za 2012 r. (12.00 - zmiana terminu)

*- Redan omówi wyniki finansowe spółki. (12.00)

- Polska Organizacja Handlu i Przemysłu Naftowego organizuje na konferencję podsumowującą krajowy rynek naftowy w roku 2012: "Przemysł i Handel Naftowy w 2012 roku". (12.00)

PIĄTEK, 22 MARCA

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w marcu. (14.00)

- GUS poda informację o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu. (14.00)

*- Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska, Banku Zachodniego WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska, będą wśród uczestników konferencji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Banków Polskich, dotyczącej uruchomienia dopłat dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą budować (kupić) dom energooszczędny. (10.00)

- Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz prezydent Węgier Janos Ader wezmą udział w Forum Gospodarczym Polska-Węgry. (11.00)

- ZUE podsumuje wyniki za 2012 rok. (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

*- Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) organizuje dyskusję panelową "Modernizacja energetyczna polskiej wsi: w stronę energetyki prosumenckiej". Debata poświęcona będzie zmianom na polskiej wsi w perspektywie do 2030 roku oraz optymalnym kierunkom jej energetycznej modernizacji. Wydarzenie połączone będzie z premierą 2. edycji Białej Księgi, najnowszego dokumentu analizującego sytuację energetyczną na obszarach wiejskich w Polsce. Udział w debacie weźmie m.in. wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Marek Woszczyk, prezes URE.(11.00)

ŚRODA, 27 MARCA

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "E-WZA - korzyści i zagrożenia". Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. (12.00)

CZWARTEK, 28 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w IV kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

- Firma Procesy Inwestycyjne oraz Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA i Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizują debatę: Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu. (11.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

ŚRODA- CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- Kolejne Forum Zarządów Spółek Giełdowych odbędzie się we Wrocławiu.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/