Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 V - 19 VI

17-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 V - 19 VI

PIĄTEK, 17 MAJA

- GUS poda dane o wynikach budownictwa w okresie I-IV. (14.00)

* - Europejska komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard poprowadzi w Warszawie publiczną debatę na temat korzyści ekonomicznych i dla środowiska naturalnego, jakie Polska mogłaby odnieść dzięki niskoemisyjnej gospodarce. W debacie będzie także uczestniczył minister ochrony środowiska Marcin Korolec.

- Grupa Comarch przedstawi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (12.00)

- Atende omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za maj (15.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w IV (16.00)

SOBOTA, 18 MAJA

- XXXVII Sympozjum "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" organizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tegoroczne sympozjum poświęcone będzie roli kobiet we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego, w tym w gospodarce - pierwszy dzień sympozjum w piątek 17 maja, oraz konkurencyjności polskiej gospodarki - drugi dzień sympozjum. W sobotę przewidziane panele dyskusyjne dotyczące konkurencyjności z udziałem szefów największych spółek. Udział wezmą: m.in. Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Lubera, prezes Tauron Polska Energia, Aneta Wilmańska, wiceminister środowiska, Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź, Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu, Andrzej Klesyk, prezes PZU, Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, Dariusz Daniluk, prezes BGK.

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w kwietniu. (14.00)

- MF poda dane zadłużeniu Skarbu Państwa po marcu. (15.00)

- Libet omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (10.00)

- Sygnity omówi wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 10.2012-09.2013. (10.00)

- ZUE skomentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013. (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce w IV, przez Chicago Fed (14.30)

WTOREK-ŚRODA, 21-22 MAJA

- V Konferencja dla Budownictwa. Wśród tematów znajdą się m.in.: uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki; przewidywania w zakresie rozwoju sektora budowlanego; droga do Euro. Euro - czy polska gospodarka będzie konkurencyjna?. (10.30; 9.30)

- II Kongres CFO Spółek Giełdowych w Jachrance. Celem Kongresu jest umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy CFO polskich przedsiębiorstw jak również przekazanie narzędziowej wiedzy wspierającej zarządzanie różnego rodzaju ryzykami występującymi w spółkach. (11.00)

WTOREK, 21 MAJA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w kwietniu. (14.00)

- GUS poda dane o dynamice cen producentów w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w kwietniu. (14.00)

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Getin Noble Bank organizują konferencję: "Forum rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej". (10.00)

- Grupa Bosch omówi wyniki finansowe za I kwartał oraz przedstawi strategię na 2013 r. (11.00)

- ATM omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

- Kopex zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 22-23 MAJA

- XVII edycja Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EuroPower. Poza dyskusjami na temat różnych gałęzi przemysłu energetycznego (gaz, energia elektryczna, paliwa ciekłe, ciepłownictwo i kogeneracja, odnawialne źródła energii), poruszone zostaną również zagadnienia z pogranicza energetyki i telekomunikacji, jak na przykład inteligentne sieci. (9.00)

ŚRODA, 22 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju. (14.00)

* - Feerum omówi wyniki za I kw. 2013 roku (10.30)

- Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych organizuje konferencję, na której zaprezentowane zostaną wyniki badań w zakresie rynku pożyczek niebankowych w Polsce. (11.00)

- Spółka Inter Cars omówi wyniki za I kw. 2013 roku oraz podsumuje wyniki całego 2012 roku. (12.30)

- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz magazyn Forbes organizują Kongres Dyrektorów Finansowych. Głównym celem spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. (14.30)

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w marcu (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA o nowych wnioskach na kredyt hipoteczny (13.00)

- Szef Fed Ben Bernanke przedstawi prognozy dla gospodarki USA (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w IV (16.00)

- Fed poda protokół z posiedzenia 30.04-01.05, tzw. minutki (20.00)

CZWARTEK, 23 MAJA

- NBP poda zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w maju. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale. (14.00)

* - Presco zaprezentuje strategię na lata 2013-2016. (10.30)

- Polska Federacja Rynku Nieruchomości omówi sytuację na rynku działek i domów w Polsce. (11.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle w maju, przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w V (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w maju (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite w maju (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w IV (10.30)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB w I kw. 2013 (10.30)

- W USA zostanie podana liczna zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 18 maja (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za maj (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów w maju (15.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w IV (16.00)

PIĄTEK, 24 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju. (14.00)

- Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka weźmie udział w X EUROFRAME CONFERENCE nt. polityki gospodarczej W Unii Europejskiej organizowanej przez grupę europejskich instytutów badawczych Euroframe oraz NBP. (8.00)

- W Niemczech zostanie podany PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (8.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów na czerwiec przez Gfk (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w maju (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo w maju (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w kwietniu (14.30)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS poda dane o PKB za I kwartał (10.00 - przesunięte z 31.5)

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

ŚRODA, 19 CZERWCA

* - Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/