Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 VII - 1 VIII

15-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 VII - 1 VIII

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA

*- NBP opublikuje dane dotyczące koniunktura w II kw. oraz przedstawi prognozy na III kw. 2013. (10.00)

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

*- Debiut obligacji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS na rynku CATALYST. (10.30)

- W Chinach dane na temat PKB w II kw. (04.00)

- W Chinach dane na temat produkcji przemysłowej w czerwcu. (04.00)

- W Chinach dane na temat sprzedaży detalicznej w czerwcu. (04.00)

- W USA dane na temat sprzedaży detalicznej w czerwcu. (14.30)

- W USA odczyt indeksu aktywności w regionie Nowy Jork. (14.30)

- W USA dane na temat zapasów w biznesie w maju. (16.00)

WTOREK, 16 LIPCA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

* - Wilbo poinformuje o planach na najbliższą przyszłość. (10.00)

- W strefie euro dane na temat inflacji CPI w czerwcu. (11.00)

- W Niemczech odczyt indeksu ZEW. (11.00)

- W USA odczyt inflacji CPI w czerwcu. (14.30)

- W USA dane na temat produkcji przemysłowej w czerwcu. (15.15)

- W USA odczyt indeksu NAHB.(16.00)

ŚRODA, 17 LIPCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- W USA odczyt indeksu MBA. (13.00)

- W USA dane na temat rozpoczętych nowych inwestycji w zakresie budowy domów. (14.30)

CZWARTEK, 18 LIPCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

PIĄTEK, 19 LIPCA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 LIPCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

ŚRODA, 24 LIPCA

* - Związek Polskiego Leasingu przedstawi wyniki firm leasingowych za I półrocze tego roku. (13.30)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/