Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 IV - 14 V

15-04-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 IV - 14 V

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu. (14.00)

- GUS poda dane o obrotach handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2013 roku. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za poprzedni miesiąc. (14.00)

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu. (15.00)

- Związek Banków Polskich organizuje forum oraz konferencję dotyczącą m.in. wyzwań czekających instytucje państwowe i bankowe w związku z coraz bardziej odczuwalnym spowolnieniem gospodarczym. Wystąpienia w trakcie forum wygłoszą m.in.: Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki. (9.30)

*- Briefing prasowy inaugurujący ogólnopolską kampanię informacyjną pt. Wsparcie biznwesu w okresie spowolniwenia. W czym moga pomóc środki unijne? W briefingu weźmie udział m.in. Janusz Piechociński, wicepremier minister gospodarki. (9.45-10.15)

- Polski Związek Pracodawców Budownictwa organizuje konferencję "Finansowanie, kredytowanie, ubezpieczenia kontraktów budowlanych". Na spotkaniu przedstawione zostaną również perspektywy gospodarki i budownictwa w latach 2013-2014. (10.00)

- Randstad przedstawi wyniki 11. edycji sondażu "Monitor Rynku Pracy", dedykowanego analizie opinii pracowników na temat ich poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, mobilności zawodowej, bieżących oczekiwań i obaw. (10.30)

- Konferencja Prasowa PLAY. (10.30)

* - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w II (6.30)

* - W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w II (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zakupach aktywów przez zagranicznych inwestorów w II (15.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik NAHB z rynku nieruchomości w IV (16.00)

WTOREK, 16 KWIETNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc. (14.00)

- Minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk wezmą udział w konferencji "Program Inwestycje Polskie - priorytety rządu, oczekiwania biznesu". (9.00)

- Jacek Męcina, wiceminister ministerstwa pracy i polityki społecznej weźmie udział w konferencji "Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej". (9.30)

- Dell i Boston Consulting Group organizują konferencję poświęconą temu, jak innowacyjność IT wpływa na biznes. Zaproszeni goście odniosą się do wpływu innowacji w branżach takich jak bankowość, telekomunikacja czy energetyka. (10.00)

* - Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik weźmie udział w organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji nt. kredytu technologicznego.(11.00)

- Konferencja w Senacie "Droga do energetyki obywatelskiej. Potencjał rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii". Celem konferencji jest przedstawienie potencjału i uwarunkowań rozwoju energetyki opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii w kontekście energetyki obywatelskiej, rozproszonej i prosumenckiej oraz dyskusja kierunków i możliwości wprowadzenia mikroinstalacji na rynek oraz do systemu energetycznego i poprawy ich konkurencyjności. (11.00)

- Zaległe płatności Polaków na koniec marca 2013 r., poziom zadłużenia Polaków na przestrzeni ostatnich miesięcy to niektóre tematy konferencji organizowanej przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. (11.00)

ŚRODA, 17 KWIETNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w I kwartale (14.00)

- Abris Capital Partners, FM Bank SA oraz Polski Bank Przedsiębiorczości SA organizują spotkanie prasowe, na którym przedstawiciele Abrisu oraz obu banków przedstawią strategię połączonego Banku, opowiedzą o procesie fuzji, związanej z nią synergiach, korzyściach dla przedsiębiorców, a także zaprezentują wyniki obu instytucji za 2012 rok. Zostanie również przedstawiony skład zarządu oraz nazwa nowego Banku. (10.00)

*- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje konferencję dotyczącą aktualnego stanu i przyszłości zamówień publicznych. (15.00)

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- BRE Bank oraz CASE organizują seminarium "Ład korporacyjny w bankach po kryzysie". W dyskusji panelowej wezmą udział: Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych UKNF oraz Wiesław Thor wiceprezes zarządu BRE Banku. (15.00)

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister środowiska Marcin Korolec wezmą udział w I Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapowiedziana jest też obecność przedstawicieli zarządów PGNiG, KGHM, PGE i Tauronu. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

- GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 (11.00)

- GUS poda informację w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012 (11.00)

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

* - Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek oraz eksperci największych firm działających na rynku polskim i warszawskim wezmą udział w konferencji "Primetime Warsaw", poświęconej perspektywom rozwoju Warszawy i Polski. (8.00)

WTOREK, 23 KWIETNIA

- MF zaoferuje na aukcji obligacje OK0715 / WZ0117 / PS0418 za 5.000-10.000 mln zł (11.30)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje konferencję "Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?". (11.30)

24-26 KWIETNIA, ŚRODA-PIĄTEK

* - Prezydent Bronisław Komorowski oraz ponad 500 gości: szefów urzędów antymonopolowych z całego świata, przedstawicieli uczelni, kancelarii prawnych i przedsiębiorców weźmie udział w konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji organizowanej przez UOKiK.

24-25 KWIETNIA, ŚRODA-CZWARTEK

- Przedstawiciele spółek i instytucji branży energetycznej wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Temat debaty to: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki: Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki".

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

* - Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przedstawi informację o aktualnej sytuacji i szansach rozwoju rynku betonu towarowego w Polsce. (14.30)

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

- Prezes URE Marek Woszczyk oraz przedstawiciele dystrybutorów energii wezmą udział w debacie "Smart Grids - wyzwania dla operatorów systemów dystrybucyjnych związane z zarządzaniem siecią w obliczu uruchomienia energetyki prosumenckiej. (11.00)

WTOREK, 30 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2013 r. (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

WTOREK, 14 MAJA

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/