Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VI - 28 VI

13-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VI - 28 VI

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

CZWARTEK, 13 CZERWCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

*- W siedzibie PAIiIZ odbędzie się konferencja Sharing Experiences on Renewable Energy - Production/Integration and Energy Savings, organizowana przez Belgijską Izbę Gospodarczą w Polsce, we współpracy z przedstawicielami belgijskich Regionów Handlu i Inwestycji oraz Ambasadą Belgii. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania współpracy biznesowej pomiędzy belgijskimi i polskim inwestorami z różnych sektorów związanych z produkcją energii odnawialnej jak również efektywnością energetyczną na polskim rynku. (8.30)

*- GPW, Outbox i Oracle współorganizują konferencję TMT.CustomerExperience`13. (9.00)

- Spotkanie prasowe BZ WBK-Aviva. (9.30)

- Konferencja: "Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej" w Lublinie. (9.30)

- Konfederacja Lewiatan organizuje spotkanie prasowe dotyczące polityki klimatycznej UE, czyli o Księdze KE "Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030". (10.00)

- Spółka Ronson poinformuje o szczegółach wprowadzenia do oferty projektu Sakura III oraz zapowie inwestycje na rok 2013. (10.00)

*- Konferencja prasową na temat przejęcia przez PKO Bank Polski aktywów nordyckiej grupy finansowej Nordea w Polsce. (10.00)

* - Kancelaria Medius zadebiutuje na rynku Catalyst i przedstawi plany na kolejne lata. (10.30)

- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje seminarium, podczas którego zostaną przedstawione i przedyskutowane propozycje działań, które mogłyby pomóc europejskiemu przemysłowi stalowemu. (10.30)

- Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) organizują konferencję prasową Dr. Simeona Diankowa, wykładowcy Harvard Kennedy School of Government, przewodniczącego Rady EBOiR, twórcy Doing Business - projektu Banku Światowego, b. wicepremiera i ministra finansów Bułgarii (2009-2013).(11.00)

- Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji organizuje seminarium poświęcone aktualnym problemom polskiego handlu. (12.00)

- Polska Organizacja Gazu Płynnego organizuje konferencję prasową, podczas której zostanie omówiony projekt Ministerstwa Gospodarki dot. nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw ciekłych oraz wynikających z niej konsekwencji dla użytkowników i branży LPG. (14.00)

- Briefing prasowy Banku Światowego dotyczący raportu analizującego sytuację gospodarczą w krajach UE. (14.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 8 czerwca (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w IV (16.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

* - W strefie euro zostanie podana informacja o inflacji w maju (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik PPI w maju (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w IV (15.00)

* - W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w V (15.15)

* - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za VI (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

- "Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić stary kontynent" to temat konferencji organizowanej przez Konfederację Lewiatan, w której wezmą udział: Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen, Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU i Maciej Witucki, prezes Orange Polska. (10.30)

- Spotkanie informacyjne dla polskich przedsiębiorców, poświęcone m.in. prezentacji programu promocji polskiej gospodarki w Turcji, przedstawieniu warunków uzyskania z Ministerstwa Gospodarki dofinansowania udziału w imprezach promocyjnych organizowanych w ramach programu oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku tureckim. (11.00)

* - W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w IV (11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing w VI (14.30)

* - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów NAHB w VI (16.00)

WTOREK, 18 CZERWCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni weźmie udział w VIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej. (8.30)

*- Poczta Polska organizuje konferencję na temat wyników finansowych oraz planów związanych z rozwojem Grupy. (9.30)

* - Prognozy dla rynku pracy po pierwszym półroczu 2013 roku będą tematem konferencji organizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Agencję Doradztwa Personalnego i Pracy Tymczasowej Randstad. (10.30)

* - Sytuacja na polskim rynku pocztowym po jego liberalizacji, która nastąpiła 1 stycznia br., kierunki rozwoju sektora i konkurencji to tematy debaty eksperckiej organizowanej przez agencję informacyjną ISBnews. (11.15)

* - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w IV (6.30)

* - W Niemczech zostanie podany wskaźnik ZEW za VI (11.00)

* - W USA zostanie podana inflacja za V (14.30)

* - W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych domów i wydanych pozwoleń na budowę w V (14.30)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuję aukcję zamiany na której chce odkupić papiery OK0713 i DS1013.

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

- Murapol przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne.(11.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

* - Fed poda decyzję o stopach procentowych i projekcje gospodarcze (20.00)

* - W Waszyngtonie odbędzie się konferencja prasowa Bena Bernanke po Fed (20.30)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

*- Fundacja im. Heinricha B"lla (HBS) organizuje konferencję pt.: "Wizje transformacji energetycznej dla Polski. Potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii".(9.00)

- Centrum im. Adama Smitha organizuje konferencję dotyczącą Dnia Wolności Podatkowej. (11.00)

* - W Chinach zostanie podany PMi dla przemysłu w VI przez HSBC (3.45)

* - We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VI (9.00)

* - W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu i usług w VI (9.30)

* - W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu, usług i composite w VI (10.00)

* - W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w V (10.30)

* - W USA zostanie podana informacja o liczbie zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 VI (14.30)

* - W USA zostanie podany PMI dla gospodarki w VI (14.58)

* - W USA zostanie podany wskaźnik Filadelfia Fed za VI (16.00)

* - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w V (16.00)

* - W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w V (16.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

* - W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w IV (10.00)

WTOREK-ŚRODA, 25-26 CZERWCA

- Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizują XXIII konferencję naukową Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN pt.: Formy i mechanizmy integracji gospodarczej. (10.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/