Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 VI - 28 VI

11-06-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 VI - 28 VI

WTOREK-ŚRODA, 11-12 CZERWCA

- IV edycja Ogólnopolski Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT w Kazimierzu Dolnym. Temat przewodni: "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii".

WTOREK, 11 CZERWCA

- O finansowaniu, rozwijaniu i promowaniu przedsiębiorstwa przy wsparciu instytucjonalnym, technologicznym, unijnym i praktycznym będzie mowa na konferencji: "Jak z sukcesem rozwijać swoją własną firmę? Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu".(9.00)

- Janusz Piechociński - wicepremier minister gospodarki, weźmie udział w konferencji pt. "Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce", która w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii, na terenie składowiska odpadów "Łubna". (10.40)

- Murapol przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne.(11.00 - konf. przesunięta na 19 czerwca)

- Provident Polska oraz Lewiatan organizują debatę: "Rozsądne pożyczanie może być receptą na wyjście z kryzysu. Jak powinna wyglądać polska ekonomia podaży naszych czasów?". (11.00)

*- Debiut spółki Agrotour SA na rynku NewConnect. (11.25)

- Podczas seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów i kancelarii Wierzbowski Eversheds, zaprezentowany zostanie Eversheds Board Report: The Effective Board, zawierający analizę notowań ponad 500 wyróżniających się spółek kilku kontynentów. (17.30)

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm w maju przez NFIB (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w kwietniu (16.00)

ŚRODA, 12 CZERWCA

- Firma doradcza Deloitte podczas konferencji: "Kto w Europie Środkowej prowadzi w wyścigu o laur najbardziej innowacyjnej gospodarki?" przedstawi wyniki badania firm z Europy Środkowej "Corporate R&D Report". (10.00)

* - Znaczenie centrów handlowych i handlu w gospodarce polskiej i europejskiej oraz potencjalne konsekwencje nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzające zakaz pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych to tematy konferencji PRCH Retail Horizons 2013.(10.00)

*- Na GPW w Warszawie odbędzie się debiut nowego produktu strukturyzowanego ING TURBO. Bezpośrednio po debiucie odbędzie się briefing prasowy, podczas którego przedstawiciele ING Bank N.V., ING Securities Dom Maklerski oraz GPW zaprezentują nowy produkt. (10.00)

*- Krajowa Izba Gospodarcza organizuje na konferencję: "Własność intelektualna i własność przemysłowa. Naruszenie własności intelektualnej, a czyn nieuczciwej konkurencji i globalne wojny patentowe - perspektywa europejska i amerykańska". (10.00)

- Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej podczas konferencji okazji Światowego Dnia Wiatru, przedstawi swoje stanowisko wobec prac nad małym trójpakiem energetycznym oraz nad projektem ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i dużym trójpakiem energetycznym, w tym do sytuacji załamania się rynku zielonych certyfikatów. (10.30)

* - "Wpływ II filaru na dług publiczny" będzie tematem konferencji Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego KOBE. (11.00)

- Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości oraz Uniwersytet Warszawski organizują Seminarium Naukowe pt. Unia bankowa - remedium na kryzys fiskalny? (12.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w kwietniu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

CZWARTEK, 13 CZERWCA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Spotkanie prasowe BZ WBK-Aviva. (9.30)

- Konferencja: "Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej" w Lublinie. (9.30)

*- Konfederacja Lewiatan organizuje spotkanie prasowe dotyczące polityki klimatycznej UE, czyli o Księdze KE "Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030". (10.00)

- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje seminarium, podczas którego zostaną przedstawione i przedyskutowane propozycje działań, które mogłyby pomóc europejskiemu przemysłowi stalowemu. (10.30)

- Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) organizują konferencję prasową Dr. Simeona Diankowa, wykładowcy Harvard Kennedy School of Government, przewodniczącego Rady EBOiR, twórcy Doing Business - projektu Banku Światowego, b. wicepremiera i ministra finansów Bułgarii (2009-2013).(11.00)

- Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji organizuje seminarium poświęcone aktualnym problemom polskiego handlu. (12.00)

*- Polska Organizacja Gazu Płynnego organizuje konferencję prasową, podczas której zostanie omówiony projekt Ministerstwa Gospodarki dot. nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i paliw ciekłych oraz wynikających z niej konsekwencji dla użytkowników i branży LPG. (14.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 8 czerwca (14.30)

CZWARTEK-PIĄTEK, 13-14 CZERWCA

- Czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu spotkają się już po raz czwarty podczas Wrocław Global Forum. Głównymi tematami będą współpraca międzynarodowa w obronności, bezpieczeństwie, wymianie gospodarczej i energetyce. (12.00)

PIĄTEK, 14 CZERWCA

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- SWIFT Business Forum - Warsaw 2013. (8.45)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

* - "Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić stary kontynent" to temat konferencji organizowanej przez Konfederację Lewiatan, w której wezmą udział: Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen, Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU i Maciej Witucki, prezes Orange Polska. (10.30)

WTOREK, 18 CZERWCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni weźmie udział w VIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej. (8.30)

ŚRODA, 19 CZERWCA

- Ministerstwo Finansów organizuję aukcję zamiany na której chce odkupić papiery OK0713 i DS1013.

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- Wpływ międzynarodowej sytuacji gospodarczej na stabilność polskich funduszy inwestycyjnych w I połowie 2013 roku będzie m.in. tematem Forum Funduszy Inwestycyjnych. (9.00)

- Murapol przedstawi wyniki finansowe za 2012 rok oraz plany ekspansji rynkowej i akwizycyjne.(11.00)

CZWARTEK, 20 CZERWCA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

PIĄTEK, 21 CZERWCA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 25-26 CZERWCA

*- Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizują XXIII konferencję naukową Komisji Wspólnej Ekonomistów PAN i RAN pt.: Formy i mechanizmy integracji gospodarczej. (10.00)

PIĄTEK, 28 CZERWCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kwartał (14.00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP poda informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po I kwartale (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym po I kwartale (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/