Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 II - 13 III

11-02-2013 06:39
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 II - 13 III

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartale 2012 roku. (14.00)

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister skarbu Mikołaj Budzanowski, przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2013. (9.00)

* - KGHM Polska Miedź zaprezentuje raport na temat zasobów KGHM w Polsce, przygotowany przez firmę Micon International Limited. (11.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2012 (8.45)

WTOREK, 12 LUTEGO

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w grudniu. (14.00)

* - BIG InfoMonitor przedstawi Raport InfoDług dotyczący zaległych płatności i klientów podwyższonego ryzyka w Polsce.(11.00)

- Zarząd Bilfinger Berger Budownictwo organizuje spotkanie pt. "Nowe plany - nowa perspektywa". (19.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu wśród małych firm przez NFIB za I 2013 (13.30)

WTOREK-ŚRODA, 12-13 LUTEGO

- W Ossie k.Rawy Mazowieckiej odbędzie się IV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, skierowany do działów prawnych spółek giełdowych. Tematyka kongresu dotyczyć będzie walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

ŚRODA, 13 LUTEGO

- Ministerstwo Finansów zaoferuje na aukcji obligacje OK0715/DS/1023/WS0429/WZ0124 za 2-6 mld zł. (11.30)

*- Polski Holding Nieruchomości zadebiutuje na GPW. (10.00)

- Grupa Generali zaprezentuje główne założenia nowej, pięcioletniej Strategii dla Generali w Polsce. (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XII 2012 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w I 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach firm w XII 2012 (16.00)

CZWARTEK, 14 LUTEGO

- NBP poda dane o podaży pieniądza w styczniu. (14.00)

- Scenariusze rozwoju, zawarte między innymi w raporcie "Niskoemisyjna Polska 2050" będą tematem konferencji "Polska 2050 - węgiel a gospodarka niskoemisyjna". (9.30)

- Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego oraz Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji wezmą udział w konferencji "Sieci szerokopasmowe - od inwestycji szerokopasmowych do skoku cywilizacyjnego". (10.00)

*- Wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w debacie dotyczącej Jednolitego Patentu Europejskiego, którą organizuje Forum Obywatelskiego Rozwoju. (11.00)

* - Komputronik podsumuje wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. (11.30)

- W Japonii zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (0.50)

- We Francji zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (7.30)

- W Niemczech zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (8.00)

- W strefie euro zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (11.00)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 9 II (14.30)

PIĄTEK, 15 LUTEGO

- GUS poda dane o inflacji w styczniu. (14.00)

- Ministerstwo Gospodarki organizuje debatę "Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa". Gospodarzem spotkania będzie wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński. (10.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w XII 2012 (5.30)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w I 2013 (10.30)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w XII 2012 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik Empire Manufacturing za II 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (15.15)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów oparcowany przez Uniwersytet Michigan za II 2013 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO

- GUS poda dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o budownictwie w styczniu. (14.00)

WTOREK, 19 LUTEGO

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w styczniu. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w styczniu. (14.00)

CZWARTEK, 21 LUTEGO

- NBP ogłosi zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w lutym

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, handlu, usługach i budownictwie w lutym. (14.00)

PIĄTEK, 22 LUTEGO

- GUS ogłosi dane o koniunkturze konsumenckiej w lutym. (14.00)

- Minister skarbu Mikołaj Budzanowski oraz prezes URE Marek Woszczyk wezmą udział w uroczystej inauguracji II edycji Akademii Energii organizowanej przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi, Giełdę Papierów Wartościowych i Towarową Giełdę Energii.(16.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LUTEGO

- "Rok 2013: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

CZWARTEK, 28 LUTEGO

- Odbędzie się debata: Energetyka prosumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych? Do debaty zaproszono m.in.: Janusza Pilitowskiego - dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej MG, Marka Woszczyka - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Grażynę Piotrowską-Oliwę - prezesa zarządu PGNiG, Henryka Majchrzaka - prezesa zarządu PSE-Operator, Rafała Czyżewskiego - prezesa zarządu ENERGA-OPERATOR, Artura Różyckiego - prezesa zarządu ENEA Operator. (11.00)

ŚRODA, 13 MARCA

- Podczas Forum Bankowego 2013 prezesi banków, regulatorzy i środowisko naukowe spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W Forum uczestniczyć będą m.in.: Jacek Rostowski - minister finansów, Paweł Tamborski - wiceminister Skarbu Państwa, Dariusz Daniluk - prezes BGK, Bartosz Drabikowski - wiceprezes PKO BP, Andrzej Kopyrski - wiceprezes Banku Pekao SA, Przmysław Gdański - członek zarządu BRE Bank SA, Andrzej Raczko - członek zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak - zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kowalczyk - wiceminister finansów, Mateusz Morawiecki - prezes Bank Zachodniego WBK SA. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/