Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 VII - 11 VII

01-07-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 VII - 11 VII

PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA

- PKO Bank Polski poinformuje o szczegółach wprowadzanej oferty PKO Junior. (10.00)

*- Wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby oraz Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daciana Ciolo?a. (10.45)

- Grupa Azoty organizuje konferencję z okazji 5-lecia obecności spółki na GPW w Warszawie. W konferencji prasowej weźmie udział prezes zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski oraz minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński. (12.00)

- Na GPW odbędzie się uroczysta inauguracja VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. (18.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu przez statystyków (3.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI dla przemysłu w czerwcu przez HSBC (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu - końcowe dane (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w czerwcu (10.30)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w czerwcu (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w maju (11.00)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit - końcowe dane za czerwiec (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w czerwcu (16.00)

WTOREK, 2 LIPCA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI w maju (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w maju (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP na lipiec (16.00)

ŚRODA, 3 LIPCA

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI poza przemysłem w czerwcu (3.00)

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu przez HSBC (3,45)

- We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu - wyliczenia końcowe (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w czerwcu - końcowe dane (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w czerwcu - końcowe wyliczenia (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w czerwcu (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za czerwiec (13.30)

- W USA zostanie podany raport z rynku pracy przez ADP za czerwiec (14.15)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w maju (14.30)

- W USA zostanie podana liczba nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 29 czerwca (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w czerwcu (16.00)

CZWARTEK, 4 LIPCA

*- Polsko-Tajskie Forum Biznesu. Tematem tego Forum będzie współpraca turystyczna, ekonomiczna, inwestycyjna i handlowa firm obu krajów. Udział w Forum potwierdziły tajskie firmy z sektora turystycznego. (14.00)

CZWARTEK, 11 LIPCA

- Jos, Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Viviane Reding, wiceprzewodnicząca KE, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego wezmą udział w debacie o kryzysie, przyszłości Europy i prawach obywateli. (14.30)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/