Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 V - 31 V

01-05-2013 06:00
Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 V - 31 V

ŚRODA, 1 MAJA

- W Chinach zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (3.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (10.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik MBA wniosków o kredyt hipoteczny (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez ADP w IV (14.15)

- W USA zostanie podany wskaźnik PMI dla gospodarki w IV przez Markit (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w IV (16.00)

- Fed poda decyzję o stopach procentowych (20.00)

CZWARTEK, 2 MAJA

- HSBC poda PMI dla przemysłu w Chinach w IV (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w IV - wyliczenia Końcowe za IV (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu w IV (10.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za IV (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp proc. (13.45)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w III (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w I kw. (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 27 IV (14.30)

PIĄTEK, 3 MAJA

- W Chinach zostanie podany wskaźnik PMI poza przemysłem w IV (3.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w IV (10.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI w III (11.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w IV (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w III (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w IV (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA

- NBP przedstawi sytuację na rynku kredytowym w II kw. 2013 r. (10.00)

- ULMA Construccion Polska omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. (11.00)

WTOREK-ŚRODA, 7-8 MAJA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński weźmie udział w odbywającym się w Sopocie kongresie" "Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego".

WTOREK, 7 MAJA

- I dzień posiedzenia RPP.

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w kwietniu. (14.00)

- Immofinanz Group zadebiutuje na GPW. (10.00)

*- PKO TFI omówi sytuację na rynku akcji, sytuację na rynku obligacji polskich i zagranicznych. (10.00)

- Fortum Power and Heat Polska organizują spotkanie prasowe, na którym będzie mowa o rozwoju rynków ciepłowniczych w krajach nordyckich (Szwecja i Finlandia) i w Polsce. Podczas konferencji poruszona będzie też obecna sytuacja w sektorze energetycznym w Polsce. (10.30)

- Grupa Lotos omówi wyniki za I kw. 20013 r. (12.00)

ŚRODA-PIĄTEK, 8-10 MAJA

- Polska Izba Paliw Płynnych organizuje XIX Międzynarodowe Targi "Stacja Paliw" 2012.

ŚRODA, 8 MAJA

- Decyzja RPP.

* - Grupa TVN zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku.(10.00)

- Asseco Business Solutions omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. (10.30)

- Ernst & Young zaprezentuje wyniki Badania Nadużyć Gospodarczych przeprowadzonego w Polsce i 34 innych krajach (w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce). Będzie mowa o niepokojącej skali tego zjawiska, miejscu Polski na tle innych krajów objętych badaniem, o standardach etycznych i ocenie działań prowadzonych w celu ograniczenia nieprawidłowości gospodarczych. (10.30)

* - ASBISc Enterprises podsumuje wyniki za I kwartał 2013 r. (11.15)

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma doradczo-edukacyjna CSRinfo organizują seminarium "ISO26000 w praktyce - korzyści ze stosowania nowego narzędzia". (13.00)

CZWARTEK, 9 MAJA,

- W Ministerstwie Gospodarki odbędzie się CeBIT 2013 Roadshow Polska. W konferencji udział wezmą m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki; Sławomir Majman, prezes PAIZ; Adam Góral - prezes Asseco; Janusz Filipiak - prezes Comarch. (9.00)

- Bogdanka omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (10.00)

- CCC podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. (10.00)

- II Ogólnopolska Konferencja "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu". W debacie o kondycji polskiej gospodarki wezma udział liderzy rynku kapitałowego, przedstawiciele instytucji i organizacji, które rynek nadzorują (KNF) i zajmują się m.in promocją dobrych praktyk (np. SII czy PiD). W dyskusjach panelowych wezmą udział osoby, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na ożywienie polskiej gospodarki. Wystąpią m.in.: Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych; Dariusz Daniluk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Filar z Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów; Roman Szyszko, wiceprezes ENERGA SA. (10.00)

- Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sławomir Majman weźmie udział w konferencji "IT@PL - rynek pracy IT w Polsce". (11.00)

- Koniunktura w polskiej gospodarce, sytuacja na rynku consumer finance - Barometr KPF-IRG oraz portfel należności polskich przedsiębiorstw to główne tematy kwartalnej konferencji organizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG (11.00)

PIĄTEK, 10 MAJA

* - Bank Pekao podsumuje wyniki finansowe po I kwartale 2013 r. (10.00)

- Spółka PKM Duda SA przedstawi wyniki za I kwartał 2013 r. (12.00)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 13-15 MAJA

- V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 13-14 MAJA

- VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Toruniu. Tematem będzie m.in. postępowanie Komisji Europejskiej wobec paneli fotowoltaicznych importowanych z Chin.

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale. (14.00)

- CASE organizuje seminarium dotyczące prywatyzacji. (10.00)

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezenuje skonsolidowane wyniki finansowe Grupy GPW za pierwszy kwartał 2013 roku. W konferencji weźmie udział Adam Maciejewski - prezes GPW, Mirosław Szczepański - członek zarządu i CFO GPW oraz Ireneusza Łazora - prezesa Towarowej Giełdy Energii. (12.30)

WTOREK, 14 MAJA

- Impel SA omówi wyniki finansowe spółki za I kwartał 2013 r. (10.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza w kwietniu. (14.00)

- Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości. (8.30)

ŚRODA, 15 MAJA

- GUS poda dane o inflacji w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w marcu. (14.00)

- Czy centrum handlowe może istnieć bez hipermarketu, jaka jest przyszłość operatorów spożywczych oraz jak konsolidacja w tym obszarze wpłynie na cały rynek - to główne tematy 14 Konferencji powierzchni handlowych Retail Vision.(12.30)

CZWARTEK, 16 MAJA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w kwietniu. (14.00)

- Pfleiderer Grajewo podsumuje wyniki finansowe za I kwartał 2013 rok. (11.00)

- Emperia Holding omówi wyniki finansowe za I kwartał 2013. (12.00)

*- Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera organizują seminarium: "Ceny energii a konkurencyjność gospodarki".(13.00)

PIĄTEK, 17 MAJA

- GUS poda dane o wynikach budownictwa w okresie I-IV. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w kwietniu. (14.00)

- MF poda dane zadłużeniu Skarbu Państwa po marcu. (15.00)

WTOREK, 21 MAJA

- GUS poda dane o dynamice produkcji przemysłowej w kwietniu. (14.00)

- GUS poda dane o dynamice cen producentów w kwietniu. (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w kwietniu. (14.00)

ŚRODA, 22 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju. (14.00)

- Spółka Inter Cars omówi wyniki za I kw. 2013 roku oraz podsumuje wyniki całego 2012 roku. (12.30)

CZWARTEK, 23 MAJA

- NBP poda zapis dyskusji na posiedzeniu RPP w maju. (14.00)

- GUS poda dane o wynikach przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 24 MAJA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w maju. (14.00)

ŚRODA, 29 MAJA

- GUS oceni stan upraw rolnych w 2013 roku. (14.00)

PIĄTEK, 31 MAJA

- GUS poda dane o PKB w I kwartale. (10.00)

- GUS poda dane o pogłowiu trzody chlewnej po I kwartale. (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/