Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 5 lutego

05-02-2013 07:23
05.02. Warszawa (PAP) - Poniżej przegląd tematów w prasie gospodarczej we wtorek, 5 lutego.

RZECZPOSPOLITA

Po przesłuchaniu pięciu kandydatów z krótkiej listy chętnych do objęcia stanowiska prezesa Lotu rada nadzorcza nie wybrała żadnego z kandydatów. (s.B2)

Banki coraz ostrożniejsze. Chętnych do wzięcia pożyczek ubywa, ale kredytodawcy dalejbędą przykręcać kurek z pieniędzmi. (s.B3)

Tylko dwa OFE z zyskiem w styczniu. Nowy rok zaczął się nie najlepiej dla inwestycji funduszy emerytalnych. W styczniu zanotowały stratę. Pierwszą od maja 2012 r. (s.B4)

Słabnie eksport naszej wódki. O prawie 20 proc. spadła w 2012 roku sprzedaż zagraniczna flagowego alkoholu z Polski. (s.B6)

O ok. 1,2 mln ton zmniejszy się w tym roku w Polsce wydobycie węgla kamiennego - wyliczyła "Rzeczpospolita" na podstawie zapowiedzi krajowych kopalń.(s.B6)

PARKIET

Już ju­tro mo­że się roz­strzy­gnąć, czy do skut­ku doj­dzie naj­więk­szy w kra­jo­wej ener­ge­ty­ce kon­trakt na bu­do­wę dwóch blo­ków w Elek­trow­ni Opo­le. Tę war­tą 9,4 mld zł net­to in­we­sty­cję szy­ku­je Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na. (s.4)

Holendrzy mają problem z parkiem rozrywki. Nawet o 50 proc., do 9,83 euro, taniały w poniedziałek akcje spółki Royal Imtech na giełdzie w Amsterdamie po tym, jak firma odsunęła w czasie publikację raportu rocznego, a zarząd poinformował, że wyniki za 2012 r. obniży odpis przynajmniej 100 mln euro. (s.5)

Los Mewy może się wyjaśnić w tym kwartale. Wciąż żad­ne de­cy­zje nie zo­sta­ły pod­ję­te. Fi­na­der nie ma jesz­cze ta­kich środ­ków, aby ob­jąć ofe­ro­wa­ne war­ran­ty, a in­ne­go kup­ca jesz­cze nie mamy ­- mó­wi Grze­gorz Gnia­dy, ak­cjo­na­riusz Me­wy ma­ją­cy ra­zem z żo­ną 20 proc. jej ka­pi­ta­łu. (s.6)

GAZETA WYBORCZA

W zeszłym roku Polska płaciła najwięcej w UE za rosyjski gaz - ujawnił dane Gazpromu dziennik "Izwiestia". I podaje, że za rosyjski gaz nadal będziemy płacić drożej niż większość państw Zachodu. (s.19)

Sygnity zbuduje system e-Podatki za ponad ćwierć miliarda. Nowy system informatyczny dostanie 400 urzędów skarbowych. Umożliwi on elektroniczne rozliczanie podatków PIT, CIT i VAT. Baza danych ma obsłużyć 10 tysięcy wejść na minutę. (s.19)

LOT marzył, by podbić Azję za pomocą nowoczesnych dreamlinerów. Ale sam jest na rządowej kroplówce, dreamlinery są uziemione, a Polacy właśnie poczuli, że do Azji można tanio latać z liniami znad Zatoki Perskiej. (s.20)

Przedsiębiorcy dostaną dopłaty do pensji pracowników już przy spadku obrotów o 15 proc. - dowiedziała się "Gazeta" w Ministerstwie Pracy. Dzięki temu pracę będzie mogło zachować nawet 100 tys. osób. (s.20)

PULS BIZNESU

Roman Abramowicz wszedł do Truphone, operatora oferującego tanie rozmowy międzynarodowe. Firma zainwestuje ponad 300 mln zł - część w Polsce. (s.2,3)

Holenderska spółka, która miała budować park rozrywki pod Warszawą, odpisała 100 mln euro wartości polskich projektów. (s.4,5)

Nie o godzinę, ale o pół - taką propozycję skrócenia notowań sonduje GPW, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu". (s.20)

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Skarbówka straci pierwszeństwo w ściąganiu długów. To propozycja resortu sprawiedliwości. Dzięki temu zmniejsza się zatory płatnicze wynoszące dziś 1,6 mld zł. (s.1)

Podatek Belki również od polisolokat i struktur. Projekt zmian jest już gotowy, mają wejść w życie z początkiem 2014 roku. Uderzą w ubezpieczycieli. (s.A8) (PAP)

seb/