Przegląd prasy gospodarczej, środa, 27 marca

27-03-2013 07:34
27.03. Warszawa (PAP) - Poniżej przegląd tematów w prasie gospodarczej w środę, 27 marca.

RZECZPOSPOLITA

Rosnące koszty życia i pogorszenie się sytuacji dochodowej sprawiają, że Polacy mają coraz mniej pieniędzy na żywność. Kryzysowe zaciskanie pasa widać szczególnie na rynku mięsa. (s.B1)

Polska jest potęgą eksportu AGD. Jego wartość w 2012 r. wzrosła o 10 proc., do 14 mld zł. Ten rok zapowiada się równie dobrze. (s.B4)

Zniesienie taryf na obrót gazem do dalszej odsprzedaży i niska temperatura spowodowały wzrost obrotów na TGE. (s.B4)

Prezes PAK Górnictwo Zbigniew Bryja jest zdecydowany dokończyć badania złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce. "Dwie trzecie prac mamy już za sobą" - powiedział "Rz". "Jesteśmy zdeterminowani. by projekt doprowadzić do końca, mimo prób wywołania konfliktów przez wielkoobszarowy biznes rolniczy" - dodał. (s.B5)

PARKIET

Już dziś poznamy ostateczną decyzję władz GPW w sprawie harmonogramu dnia giełdowego. Jak wynika z rozmów z maklerami, GPW najprawdopodobniej zdecyduje się na skrócenie sesji o pół godziny. (s.1)

Polski rynek prywatnej opieki medycznej nieuchronnie czeka fala fuzji i przejęć - twierdzą eksperci. To oraz stale zwiększające się wydatki na ochronę zdrowia powodują, że sektor staje się coraz bardziej atrakcyjny. (s.3)

GAZETA WYBORCZA

SKOK-i odważnie walczą o nasze oszczędności. Ale kondycja finansowa kas jest owiana tajemnicą, mimo że na zlecenie nadzoru bankowego pod koniec 2012 r. odbył się w SKOK-ach specjalny audyt. SKOK-i mają na depozytach ponad 16 mld zł. (s.19)

Kryzys wygania nas z kawiarni. Co drugi Polak deklaruje, że odwiedza je rzadziej niż trzy lata temu. Może być gorzej, bo od kwietnia z 8 do 23 proc. rośnie podatek VAT na kawę z mlekiem. (s.22)

Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła akcje Polimeksu-Mostostalu, ratując go przed bankructwem. Ale po ostrej przecenie akcje są warte ok. 40 proc. mniej, bo skala zeszłorocznych strat przerosła oczekiwania akcjonariuszy. Straty Polimeksu zaskoczyły nawet ARP. Jeśli do końca roku kurs budowlanej spółki nie przekroczy ceny nabycia, ARP zmuszona będzie utworzyć rezerwy. (s.22)

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Według nieoficjalnych informacji Jerzy Wiśniewski, obecnie główny akcjonariusz PBG, za możliwy uważa scenariusz w PBG zaproponowany w Rafako, gdzie wierzyciele uzyskali istotny wpływ na zarządzanie i formalny nadzór w radzie, mimo że takie prawo nie wynika wprost ze struktury akcjonariatu. Mniej kontrowersyjna jest w tym kontekście sprawa uszczuplenia stanu posiadania Wiśniewskiego w akcjonariacie po nowej emisji akcji, na które wierzyciele zdecydują się zamienić część swoich obligacji. Z uwagi na oczekiwania dodatkowych gwarancji ze strony wierzycieli rozważana jest opcja wejścia w skład akcjonariatu nowego inwestora branżowego lub finansowego. Porozumienie układowe ma być gotowe do podpisania najpóźniej w czerwcu. (s.A11)

Ponad 319 mln zł wyniosła łączna strata netto 17 firm deweloperskich notowanych na GPW. To efekt m.in. straty Gant Development, który na zalecenie audytora zaktualizował wartość majątku. (s.A11)

Popyt na diesla gwałtownie się załamał. W dłuższej perspektywie rozwój nielegalnego obrotu zagraża stabilności sektora paliw w Polsce - alarmują eksperci. (s.A13)

Getin Noble Bank ma apetyt na akwizycje. "Czekamy na okazyjne przejęcia. W naszej ocenie nie było takiej okazji wśród banków o średniej wielkości. Przy małym podmiocie poradzimy sobie sami, przy średnim potrzebujemy od akcjonariuszy podwyższenia kapitału" - powiedział "DGP" Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku. (s.A14)

PULS BIZNESU

Kontrola ministerstwa transportu i wewnętrzny audyt wykazały, że kolej źle gospodarowała funduszami na modernizację i rewitalizację dworców kolejowych. (s.4)

Giełdowa spółka Krynicki Recykling zbuduje czwarty zakład uzdatniania stłuczki szklanej za 38 mln zł. Sfinansuje go z dotacji i emisji akcji. (s.4)

Investors TFI nie marnuje czasu. Od ogłoszenia ostatniej inwestycji w medyczną grupę Scanmed minął zaledwie tydzień, a już poinformował o kolejnym przedsięwzięciu. Fundusz objął całą emisję Voxela, giełdowej sieci diagnostycznej. Za 6,4-proc. pakiet akcji zapłacił blisko 13 mln zł. (s.5) (PAP)

morb/