Przeciwko obniżce stóp NBP o 25 pb w lutym Rzońca i Winiecki - MSiG

28-03-2013 08:33
28.03. Warszawa (PAP) - Na posiedzeniu RPP 6 lutego przeciwko obniżce stóp NBP o 25 pb głosowali Andrzej Rzońca i Jan Winiecki - wynika z najnowszego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Za obniżeniem stóp głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, oraz Anna Zielińska-Głębocka. Zyta Gilowska była nieobecna na posiedzeniu.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w lutym stopy procentowe o 25 pb. Była to czwarta obniżka stóp NBP, począwszy od listopada 2012 roku. W marcu RPP obniżyła stop procentowe o 50 pb. Łączna skala cięć od listopada wyniosła 150 pb.

Na lutowym posiedzeniu złożono także wnioski o obniżenie stóp procentowych NBP o 100 pb oraz o 50 pb. Wnioski te nie zostały przyjęte.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.(PAP)

jba/ osz/