Prognoza netto zatrudnienia w IV kw. wynosi plus 4 proc. - Manpower

10-09-2013 07:00
10.09. Warszawa (PAP) - Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski w IV kwartale 2013 r. wynosi +4 proc. - wynika z raportu Manpower. Zwiększenie zatrudnienia planuje 12 proc. firm, zaś 9 proc. przewiduje redukcję etatów.

Autorzy raportu oceniają, że pracodawcy w Polsce są umiarkowanie optymistyczni, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w IV kwartale 2013 r.

"Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 12 proc. przebadanych firm, 9 proc. przewiduje redukcję etatów, a 74 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +3 proc." - napisano w raporcie.

W ujęciu kwartalnym odnotowano obniżenie się prognozy uzyskanej w oparciu o deklaracje pracodawców o 4 punkty procentowe, natomiast w porównaniu do IV kwartału 2012 r. prognoza wzrosła o 5 punktów procentowych.

"Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +4 proc., wzmacniając pozytywny wynik z poprzedniej edycji badania w Polsce. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza wzrasta o 2 punkty procentowe, zaś w ujęciu rok do roku o 5 punktów procentowych" - dodano.

<PRE>

wzrost spadek bez brak prognoza netto prognoza zmian decyzji zatrudnienia korekcie sezonowej

I kw. '13 9 15 73 3 -6 -1II kw. '13 11 11 75 3 0 -1III kw.'13 16 9 72 3 7 2IV kw. '13 12 9 74 5 3 4

</PRE>

Z badania wynika, że po uwzględnieniu korekty sezonowej, w sześciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r. jest dodatnia.

"Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla sektora budownictwo (+15 proc.). Kolejne branże, które uzyskały dodatnią prognozę netto zatrudnienia to handel detaliczny i hurtowy (+11 proc.), transport/logistyka/komunikacja (+9 proc.), energetyka/gazownictwo/wodociągi (+7 proc.), produkcja przemysłowa, a także restauracje/hotele (+6 proc. dla obu)" - napisano.

"Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo (-7 proc. dla obu), a także kopalnie/przemysł wydobywczy (-2 proc.)" - dodano.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących reprezentatywną próbę 750 pracodawców w Polsce. Badanie było przeprowadzone pomiędzy 18 a 31 lipca 2013 r. (PAP)

nik/ asa/