Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w II i I-II '13 (tabela)

22-03-2013 11:50
22.03. Warszawa (PAP) - Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w II i I-II 2013 według danych GUS

<TAB>

j.m. 02/2013 % m/m % y/y YTD2013 zmiana %

węgiel kamienny tys. ton 6111 -12,0% -8,0% 13048 -2,0%węgiel brunatny tys. ton 5058 -7,9% -4,0% 10552 -1,1%gaz ziemny hm3 522 -0,5% 6,1% 1046,0 3,0%koks tys. ton 723 -7,1% 5.7% 1500,0 7,6%benzyna tys. ton 286,0 -13,8% 4,0% 617,0 4,3%oleje napędowe tys. ton 727,0 -12,1% -5,3% 1554,0 -4,0%oleje opałowe tys. ton 426,0 -18,1% -17,6% 946,0 -7,6%nawozy azotowe tys. ton 173,0 2,0% 15,9% 343,0 4,0%nawozy fosforowe tys. ton 26,1 -32,5% -24,5% 64,7 -18,3%miedź tys. t CU 45,3 -10,6% 3,9% 96,0 5,6%</TAB>map/ nik/