Produkcja przemysłowa w VI wzrosła rdr o 3,0 proc. - GUS (tabela)

17-07-2013 14:03
17.07. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 3,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,8 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w czerwcu rdr o 4,5 proc., a mdm wzrosła o 3,1 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w czerwcu wzrostu produkcji o 1,0 proc. rdr oraz wzrostu o 1,0 proc. mdm.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu:

<TAB> czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm

ogółem 3,0 2,8 -1,8 -0,7górnictwo i wydobywanie -5,6 -0,2 0,5 -0,1przetwórstwo przemysłowe 3,7 3,7 -2,0 0,6wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,1 -5,1 -2,1 -14,2dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,3 2,6 2,8 2,2produkcja budowlana -18,3 19,1 -27,5 16,3</TAB>(PAP)

nik/ dan/