Produkcja przemysłowa w III spadła rdr o 2,9 proc. - GUS (tabela)

18-04-2013 14:04
18.04. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w marcu spadła o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,2 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w marcu rdr o 0,6 proc., a mdm wzrosła o 0,7 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się spadku produkcji o 2,4 proc. rdr oraz wzrostu o 9,5 proc. mdm.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym:

<PRE> III 2013 II 2013 III'12 II'13 II'12 I'13.ogółem -2,9 9,2 -2,1 -2,8górnictwo i kopalnictwo -2,4 4,3 2,8 -2,6przetwórstwo przemysłowe -3,4 11,0 -1,9 -2,5wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz i wodę 0,1 -0,8 -5,8 -5,5dostawa wody; gosp. ściekami i odpadami,rekultywacja -1,7 3,9 -0,1 -1,4produkcja budowlana -18,5 20,9 -11,4 -0,3</PRE>

(PAP)

nik/ ana/