Produkcja przemysłowa w II wzrosła w 17 działach na 34 - GUS

19-03-2013 14:05
19.03. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w lutym 2013 roku wzrosła w 17 działach gospodarki na 34 klasyfikowane przez GUS - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do lutego ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 13,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,8 proc., metali - o 8,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 5,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 5,9 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 5,8 proc. oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,3 proc." - podał GUS.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym 2012 roku wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 15,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 5,1 proc., urządzeń elektrycznych - o 2,5 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 2,2 proc. oraz artykułów spożywczych - o 1,7 proc. (PAP)

map/ osz/