Produkcja budowlana w '13 zmniejszy się o 11 proc. rdr, w '14 o 1 proc. - KPMG 

21-05-2013 12:13
21.05. Warszawa (PAP) - Firmy budowlane spodziewają się, że produkcja budowlana w 2013 r. skurczy się względem 2012 r. o 11 proc. - wynika z badania KPMG. W 2014 r. nastąpi dalszy roczny spadek o 1 proc.

"Jak wynika z przeprowadzonego badania, większość firm budowlanych przewiduje dalszy spadek produkcji sektora budowlanego w Polsce. Spadek może sięgnąć 11 proc., co oznacza daleko idącą zmianę w porównaniu do prognoz z marca 2012 r. W 2012 roku przedsiębiorstwa budowlane przewidywały na 2013 rok spadek o 4,3 proc." - napisano w badaniu.

"Spadek w sektorze budowlanym jest prognozowany przez ośmiu na dziesięciu (80 proc.) zarządzających, podczas gdy w poprzednim roku odsetek ten był zdecydowanie niższy (55 proc.). Wzrostu spodziewa się jedynie 13 proc. respondentów (26 proc. w marcu 2012 r.)" - dodano.

Z badania wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa obniżą produkcję budowlaną o 11,2 proc., a duże firmy o 11 proc., natomiast budownictwo ogólne skurczy się o 10,6 proc., a budownictwo inżynieryjne o 12,2 proc.

Wyniki badania wskazują, że sprzedaż może w tym roku spaść o 6,1 proc.

"Udział przedsiębiorstw, które oczekują spadku sprzedaży w 2013 r. wzrósł - spodziewa się ponad połowa firm (59 proc.). Średnia ważona wszystkich odpowiedzi respondentów obecnie wskazuje na spadek na poziomie 6,1 proc. w 2013 roku (w marcu 2012 r. prognozowano spadek o 2,1 proc.)" - napisano w raporcie.

Firmy budowlane spodziewają się, że w 2014 roku sektor zmniejszy produkcję o kolejny 1 proc. 

"Ze względu na ograniczenia popytu ze strony sektora publicznego oraz rosnące obawy co do popytu sektora prywatnego, zarządzający nie spodziewają się powrotu do wzrostu w sektorze budowlanym także w 2014 roku. Tempo spadku jednak może zmaleć (do 1 proc.)" - napisano.

"Różnice w prognozach poszczególnych segmentów nie są znaczące, choć duże firmy zaczynają wykazywać pewien optymizm (wzrost o 0,5 proc.)" - dodano.

Z badania wynika, że sprzedaż w sektorze budowlanym w 2014 roku spadnie o 0,5 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2013 roku na próbie 100 dużych, średnich i małych firm budowlanych.(PAP)nik/ jtt/