Prezydent proponuje wyznaczyć kalendarz działań na rzecz gotowości do przyjęcia euro

26-02-2013 10:42
26.02. Warszawa (PAP) - Prezydent Bronisław Komorowski proponuje odejście od wyznaczania daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro, chce jednak wyznaczenia kalendarza działań na rzecz uzyskania przez Polskę zdolności do wypełnienia kryteriów.

"(...) barierami w moim przekonaniu jest po pierwsze niespełnianie kryteriów z Maastricht, które są absolutnie niezbędne do samego rozpoczęcia starań o członkostwo (...). Aby można było rozpocząć sam proces, trzeba spełnić kryteria z Maastricht. Barierą niesłychanie ważną i chyba nawet trudniejszą do pokonania na tej drodze jest w moim przekonaniu jednoznaczny dzisiaj, blokujący zapis w konstytucji polskiej w kwestii złotego, NBP, RPP. Inna istotną barierą (...) są także obawy polskich obywateli oraz sama sytuacja w strefie euro" - powiedział Komorowski przez rozpoczęciem Rady Gabinetowej.

"Według mnie droga do bezpiecznego znalezienia się w strefie euro i bezpiecznego funkcjonowania musi prowadzić zarówno poprzez wypełnienie kryteriów z Maastricht, jak i zbudowanie innych, dodatkowych mechanizmów wzmacniających konkurencyjność polskiej gospodarki, ale również musi prowadzić poprzez przekonanie polskiej opinii publicznej, bez której konstytucji zmienić się nie da. A bez zmiany konstytucji wszystkie rozważania są rozważaniami mocno teoretycznymi" - dodał.

"Dlatego chciałbym zaproponować odejście od wyznaczania dzisiaj jakiejkolwiek daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro. Proponuję zastąpienie tych dywagacji na temat daty wystąpienia o członkostwo w strefie euro wyznaczeniem daty uzyskania naszej polskiej gotowości, poprzez zakończenie procesu przygotowania i uzyskiwania kryteriów z Maastricht. Bez tego wszystkie rozważania, wszelkie wyznaczanie dat, jest zajęciem płonnym i mało logicznym" - ocenił prezydent.

W jego opinii należy wyznaczyć kalendarz działań do roku 2015.

"Chciałbym więc zaproponować wyznaczenia kalendarza działań na rzecz daty uzyskania przez Polskę zdolności do wypełnienia kryteriów, jako warunku sensowności rozważania w ogóle kwestii członkostwa w strefie euro oraz kwestii uzyskania przez polską gospodarkę parametrów pozwalających na ewentualne bezpieczne wejście i funkcjonowanie naszego kraju w strefie" - powiedział.

"W moim przekonaniu nie tylko ważne ale realne jest dzisiaj wyznaczenie horyzontu czasowego tych działań do roku 2015. (...) Tak, aby możliwe było podjęcie politycznej decyzji już po wyborach w roku 2015" - dodał.(PAP)

fdu/ jba/ jtt/