Prezes URE uwolnił z obowiązku taryfikacji segment hurtowy rynku gazu

19-02-2013 19:09
19.02. Warszawa (PAP) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uwolnił z obowiązku taryfikacji segment hurtowy rynku gazu, co oznacza, że firmy sprzedające gaz mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf w zakresie sprzedaży tego paliwa dla przedsiębiorstw energetycznych - poinformował URE w komunikacie.

"(...) wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, po złożeniu wniosku, mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi" - napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Regulator uzasadniając swoją decyzję podał, że oceniając efekty dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia konkurencji na rynku gazu ziemnego uznał, iż segment hurtowego obrotu gazem ziemnym spełnia przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny.

"W związku z powyższym utrzymywanie obowiązku zatwierdzania taryf dla tego segmentu mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego" - głosi komunikat.

"Jednocześnie regulator podkreśla, iż zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy" - dodano. (PAP)

bg/ ana/