Prawo do dywidendy na instrumentach: KGHM, PKNORLEN.

08-07-2016 09:36
Szanowni Państwo, 14 lipca 2016 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: KGHM, PKNORLEN.
Prawo do dywidendy na instrumentach: KGHM, PKNORLEN.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji

  • KGHM dla pozycji długiej +63,8  pkt. dla pozycji krótkiej -75 pkt.
  • PKNORLEN dla pozycji długiej +170 pkt. dla pozycji krótkiej -200 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Connect.