Prawo do dywidendy na instrumencie WALMART

06-03-2015 10:02
Szanowni Państwo, 11 marca 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie WALMART

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • WALMART dla pozycji długiej +42 pkt, dla pozycji krótkiej -49 pkt

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.