Prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS

04-05-2015 09:32
Szanowni Klienci, 5 maja 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • STBUCKS dla pozycji długiej +14 pkt, dla pozycji krótkiej -16 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.