Prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS

02-02-2015 09:53
Szanowni Państwo, 3 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie STBUCKS.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • STBUCKS dla pozycji długiej +27 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.