Prawo do dywidendy na instrumencie P&G

20-01-2015 09:16
Szanowni Państwo, 21 stycznia 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie P&G

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • P&G dla pozycji długiej +54,4 pkt. dla pozycji krótkiej -64 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.