Prawo do dywidendy na instrumencie PFIZER

03-02-2015 09:22
Szanowni Państwo, 4 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PFIZER

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • PFIZER dla pozycji długiej +24 pkt. dla pozycji krótkiej -28 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.