Prawo do dywidendy na instrumencie METRO

20-02-2015 09:15
Szanowni Państwo, 23 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie METRO.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • METRO dla pozycji długiej +765 pkt. dla pozycji krótkiej -900 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.