Prawo do dywidendy na instrumencie INGBSK

15-04-2016 09:25
Szanowni Klienci, 19 kwietnia 2016 r. prawo do dywidendy na instrumencie INGBSK.
Rolowanie instrumentu INGBSK

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • INGBSK dla pozycji długiej +365,5 pkt. dla pozycji krótkiej -430 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami TMS Connect i TMS Trader w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.