Prawo do dywidendy na instrumencie GMMOTORS

06-03-2015 09:50
Szanowni Państwo, 9 marca lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie GMMOTORS

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • GMMOTORS dla pozycji długiej +25,5 pkt, dla pozycji krótkiej -30 pkt

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.