Prawo do dywidendy na instrumencie EXXONM

05-02-2015 09:21
Szanowni Państwo, 6 lutego 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie EXXONM

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • EXXONM dla pozycji długiej +59 pkt. dla pozycji krótkiej - 69pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.