Prawo do dywidendy na instrumencie EUROCASCH

15-05-2015 13:09
Szanowni Klienci, 18 maja 2015 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie EUROCASCH

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • EUROCASCH dla pozycji długiej +67 pkt. dla pozycji krótkiej -79 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.