Prawo do dywidendy na instrumencie BOEING

05-05-2015 15:28
Szanowni Państwo, 6 maja 2015 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie BOEING

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • BOEING dla pozycji długiej +77 pkt, dla pozycji krótkiej -91 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.