Prawo do dywidendy na instrumencie 3M

15-05-2015 13:21
Szanowni Klienci, 20 maja 2015 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie 3M

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną  przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • 3M dla pozycji długiej +87,6 pkt. dla pozycji krótkiej -103 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.