Powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu w EŚW dopiero w '14 - NBP

15-07-2013 14:17
15.07. Warszawa (PAP) - Obserwowana w 2012 roku stagnacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej przedłuży się na 2013 rok, a powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu nastąpi dopiero w 2014 roku - wynika z raportu NBP "Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

"Ostatnie prognozy wzrostu na 2013 i 2014 r. dla regionu EŚW zostały zrewidowane w dół (podobnie jak prognozy dla niemal wszystkich gospodarek świata). Oczekuje się, że stagnacja gospodarcza, jaką obserwowano w 2012 r. przedłuży się na 2013 r., a powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu nastąpi dopiero w 2014 r." - napisano w opublikowanym w poniedziałek raporcie NBP.

"Czynnikami, które przemawiają, za utrzymaniem się spowolnienia w gospodarkach regionu są: pogarszające się perspektywy wzrostu dla krajów strefy euro, przedłużający się proces delewarowania sektora prywatnego, czy też obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost napięć na globalnych rynkach finansowych" - dodano.

"Z kolei akomodacyjna polityka pieniężna prowadzona przez banki centralne w regionie, a także oczekiwane łagodzenie działań konsolidacyjnych powinny, przynajmniej w 2014 r., wspierać powolne ożywienie w krajach EŚW" - głosi raport NBP.

Autorzy raportu zaznaczają, że powstał on na podstawie różnych źródeł badawczych niezależnych od Narodowego Banku Polskiego i ma charakter informacyjny. Raport opiera się na danych opublikowanych do 25 czerwca 2013 r.(PAP)

jba/ asa/