Poprawiają się warunki działania firm w III kw. - GUS

25-07-2013 12:19
25.07. Warszawa (PAP) - Poprawiają się warunki działania przedsiębiorców. Coraz więcej z nich deklaruje brak barier w prowadzeniu działalności, coraz mniejszą przeszkodą staje się brak popytu krajowego, koszty zatrudnienia, problemy finansowe, daniny państwowe oraz sytuacja gospodarcza - wynika z kwartalnych badań koniunktury przeprowadzonych przez GUS.

Poniżej odpowiedzi na bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej:

<PRE>

III kw'13 II kw'13 III kw'12

BRAK BARIER 8,3 7,4 7,3

NIEDOSTATECZNY POPYTW POLSCE 55,1 58,9 56,9

NIEDOSTATECZNY POPYTZ ZAGRANICY 32,6 35,5 33,9

KOSZTY ZATRUDNIENIA 50,5 52,4 47,2

PROBLEMY FINANSOWE 21,5 24,4 19,8

DANINY BUDŻETOWE 46,6 48,7 44,9

SYTUACJA GOSPODARCZA 55,5 56,7 51,1

</PRE>

(PAP)

map/ ana/