Poprawa ocen koniunktury w przemyśle w marcu - GUS

22-03-2013 10:12
22.03. Warszawa (PAP) - Oceny koniunktury w przemyśle wzrosły w marcu do poziomu minus 6 wobec minus 8 w lutym - podał GUS w komunikacie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na negatywne oceny portfela zamówień ogółem wpływa w większym stopniu ograniczenie krajowego niż zagranicznego portfela zamówień" - napisano w komunikacie GUS.

Według badania przedsiębiorcy sygnalizują spadek produkcji mniejszy niż w lutym.

"Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość poprawy. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Poziom należności od kontrahentów zmniejsza się nieznacznie, nieco wolniej niż w lutym. Sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Utrzymuje się skala planowanych w lutym redukcji zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal nieznacznie rosnąć" - napisano.

Zdaniem autorów badania przedsiębiorstwa małe i średnie (o liczbie pracujących od 10 do 249 osób) sygnalizują mniejsze niż przed miesiącem ograniczenie bieżącego portfela zamówień.

"Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) odnotowują niewielki wzrost w tym zakresie. Najbardziej korzystne, lepsze od formułowanych w lutym są prognozy przedsiębiorstw dużych i średnich (o liczbie pracujących 50 i więcej osób)" - napisano.

"Największy spadek bieżącej produkcji, zbliżony do sygnalizowanego w lutym, zgłaszają podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) odnotowują niewielki wzrost w tym zakresie. W najbliższych trzech miesiącach rozszerzenie produkcji przewidują podmioty duże i średnie (o liczbie pracujących 50 i więcej osób)" - dodano.(PAP)

kba/ jtt/