Polska w VII wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF

06-09-2013 15:32
06.09. Warszawa (PAP) - Polska w lipcu wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych - wynika z wrześniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W lipcu br. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 1,8 proc. i było niższe o 0,6 pkt. proc. od wartości referencyjnej (2,4 proc.)" - napisano w dokumencie MF.

"Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Łotwy i Irlandii. Zgodnie z treścią Raportów o konwergencji 2013 przygotowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny, z grupy referencyjnej została wykluczona Grecja, jako państwo, którego dynamika cen istotnie różni się od dynamiki cen w strefie euro" - dodano.

MF podaje, że w lipcu Polska wypełniała także kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,1 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do czerwca br.), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum" - napisano.

"Jednocześnie wartość ta była o 1,0 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 5,1 proc. Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z ww. 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach" - dodano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.(PAP)

jba/ jtt/