Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca '14 - KE

29-05-2013 14:27
29.05. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska w opublikowanych w środę zaleceniach dla krajów członkowskich, wydłużyła o dwa lata czas na zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, co oznacza, że Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 roku.

"(...) zgodnie z paktem stabilności i wzrostu przedłużenie terminu korekty nadmiernego deficytu o dwa lata jest uzasadnione. Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 roku" - napisano w zaleceniach Komisji dla Polski.

"Polska powinna rygorystycznie wdrożyć już uchwalone środki, uzupełniając je o dodatkowe środki, które pozwolą na korektę nadmiernego deficytu najpóźniej w 2014 roku" - dodano.

W opinii KE Polska powinna osiągnąć wartości docelowe w zakresie nominalnego deficytu sektora finansów publicznych wynoszące 3,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. PKB w 2014 roku.

"(...) odpowiada to rocznej poprawie salda strukturalnego wynoszącej odpowiednio co najmniej 0,8 proc. PKB i 1,3 proc. PKB, biorąc za podstawę zaktualizowaną prognozę służb Komisji z wiosny 2013 roku" - wynika z dokumentu.

KE wyznaczyła termin 1 października 2013 roku na podjęcie przez Polskę skutecznych działań oraz na przedstawienie szczegółowego sprawozdania na temat planowanej strategii konsolidacji budżetowej.

Komisja uzasadniając wydłużenie o dwa lata terminu wyjścia z EDP wyjaśniła, że takie podejście wynika z potrzeby ograniczenia kosztów konsolidacji fiskalnej dla gospodarki.

W celu sprowadzenia deficytu poniżej progu wynoszącego 3 proc. PKB do 2013 roku, a więc przy założeniu przedłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu o rok, wymagany wysiłek strukturalny musiałby wynieść co najmniej 1,4 proc. PKB. Takie roczne tempo konsolidacji przekraczałoby wysiłek wskazany w zaleceniu Rady(...)" - głosi dokument.

"W związku z tym dopuszczalne jest bardziej stopniowe tempo konsolidacji, gdyż pozwoliłoby również na ograniczenie kosztów gospodarczych, które byłyby znaczne, jeśli korekta nadmiernego deficytu miałaby zostać dokonana w roku 2013" - dodają autorzy. (PAP)

bg/ ana/