Polska nie wypełniała w I ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp proc. - MF

01-03-2013 11:21
01.03. Warszawa (PAP) - Polska nie wypełniała w styczniu 2013 roku ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp procentowych - wynika z marcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W styczniu 2013 roku Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 3,5 proc. Równocześnie odnotowano spadek wartości referencyjnej, która wyniosła 2,7 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Szwecji, Irlandii i Grecji" - napisano.

"W styczniu 2013 roku Polska nie wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,9 proc. i była o 1,3 pkt proc. wyższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 3,6 proc. Wartość referencyjna kryterium została wyliczona wyłącznie w oparciu o dane dotyczące jednego państwa tj. Szwecji" - dodano. (PAP)

bg/ map/ ana/