Podaż pieniądza (M3) w VIII wzrosła o 0,7 proc. mdm (tabela)

13-09-2013 14:09
13.09. Warszawa (PAP) - Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 0,7 proc. mdm, czyli o 6.300,1 mln zł i wyniosła 951.376,9 mln zł - podał w piątek NBP.

Od początku roku podaż wzrosła o 3,3 proc., czyli o 29.964,4 mln zł.

Zgodnie z komentarzem NBP opublikowane dane o podaży pieniądza w sierpniu wskazują, że nadal utrzymują się dostrzegane od kilku miesięcy tendencje.

"Wartość agregatu M3 wzrosła w stosunku do lipca o 0,7 proc. Silniejszy wzrost, trwający od początku roku, odnotowano w przypadku gotówki i depozytów bieżących. W sierpniu udział tego agregatu (M1) w całej podaży pieniądza wyniósł 55,8 proc. i był najwyższy od dwóch lat. Przyczyniło się do tego - jak zauważają analitycy NBP - m.in. obniżanie się oprocentowania depozytów terminowych" - napisano.

<TAB>Wyszczególnienie Stan na 31.08.2013 r w mln zł (1) Zmiana od 31.12.2012 r w mln zł Zmiana od 31.12.2012 r w % Zmiana od 31.07.2013 r w mln zł Zmiana od 31.07.2013 r w %Podaż pieniądza (M3) 951 376,9 29 964,4 3,3 6 300,1 0,7Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 114 075,7 11 605,2 11,3 1 510,9 1,3Depozyty i inne zobowiązania 814 389,9 16 523,7 2,1 5 293,3 0,7 Gospodarstwa domowe 531 813,2 16 907,6 3,3 2 398,3 0,5 Niemonetarne instytucje finansowe 47 297,0 -5 081,1 -9,7 2 255,4 5,0 Przedsiębiorstwa 188 151,1 372,1 0,2 77,1 0,0 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 17 966,2 1 468,1 8,9 295,7 1,7 Instytucje samorządowe 27 245,4 2 762,2 11,3 207,4 0,8 Fundusze ubezpieczeń społecznych 1 917,0 94,9 5,2 59,4 3,2Pozostałe składniki M3 22 911,3 1 835,5 8,7 -504,1 -2,2Aktywa zagraniczne netto w mln zł 160 649,0 -8 535,6 -5,0 854,8 0,5 w mln EUR (2) 37 663,3 -3 720,3 -9,0 0,0 0,0Aktywa krajowe netto 790 727,8 38 500,0 5,1 5 445,2 0,7Należności 931 023,1 29 906,2 3,3 6 367,7 0,7 Gospodarstwa domowe 556 383,4 18 263,2 3,4 3 880,3 0,7 Niemonetarne instytucje finansowe 42 544,5 6 973,4 19,6 -940,3 -2,2 Przedsiębiorstwa 277 163,8 6 743,4 2,5 3 132,0 1,1 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 5 035,4 188,5 3,9 72,9 1,5 Instytucje samorządowe 49 896,0 -1 422,3 -2,8 222,8 0,4 Fundusze ubezpieczeń społecznych 0,0 -840,2 -100,0 0,0 0,0Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 123 508,6 15 128,5 14,0 5 742,2 4,9Saldo pozostałych pozycji netto -263 803,9 -6 534,6 -2,5 -6 664,7 -2,6

Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,2654 0,1772 4,3 0,0227 0,5 Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,2209 0,1213 3,9 0,0280 0,9Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 16 738,3 -1 429,7 -7,9 86,9 0,5</TAB>(1) - Dane oparte są na informacji przyśpieszonej.(2) - Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na 31.08.2013 r. przyjęto według stanu z 31.07.2013 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z 31.08.2013 r.Uwaga: Dane na 31.XII.2012 r. zostały zmienione.(PAP)

jba/ ana/