Po umorzeniu obligacji OFE udział nierezydentów w SPW wzrośnie do 42-44 proc. z 34 proc. - MF

01-10-2013 12:25
01.10. Warszawa (PAP) - Po umorzeniu części obligacyjnej aktywów OFE udział nierezydentów w krajowych SPW wzrośnie do 42-44 proc. z 34 proc. Spadnie również średnia zapadalność długu krajowego z ok. 4,4 roku do 4,2 - wynika ze "Strategii zarządzanie długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017".

"Proponowane zmiany w systemie emerytalnym będą miały wpływ na strukturę podmiotową zadłużenia w krajowych SPW. Jednorazowo na dzień przeniesienia części aktywów OFE do ZUS udział krajowego sektora pozabankowego w długu SP spadanie z 46 proc. w połowie 2013 roku do ok. 31-33 proc., a udziały krajowego sektora bankowego i nierezydentów wzrosną odpowiednio do ok. 24-26 proc. (z 20 proc.) i 42-44 proc. (z 34 proc.)" - napisano w dokumencie przyjętym w ubiegłym tygodniu przez rząd.

"Umorzenie części długu krajowego wynikające z nabycia przez Ministra Finansów SPW wpłynie także na wzrost udziału długu nominowanego w walutach obcych z 30,6 proc. na koniec czerwca 2013 r. do ok. 35-37 proc." - dodano.

MF uważa jednak, że docelowo niższe potrzeby pożyczkowe oraz wynikające z tego mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zagraniczne przyczynią się do stopniowego zwiększania udziału inwestorów krajowych w rynku SPW oraz zmniejszania udziału długu zagranicznego w długu ogółem.

Proponowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym przyczynią się również do spadku średniej zapadalności SPW.

"Wynikające z opisanych zmian w systemie emerytalnym umorzenie nabytych przez Ministra Finansów SPW spowoduje spadek średniej zapadalności długu krajowego z ok. 4,4 roku do ok. 4,2" - wynika ze strategii zarządzania długiem.

"W dłuższej perspektywie czasowej ograniczenie potrzeb pożyczkowych powodować będzie ograniczenie podaży SPW, w tym najprawdopodobniej o krótszych okresach wykupu, a więc tych które nabywane są najchętniej przez banki i część inwestorów zagranicznych. Powodować to powinno stopniowy wzrost średniej zapadalności długu krajowego do założonego w strategii poziomu" - ocenia resort finansów. (PAP)

bg/ asa/