Po kwietniu MF sfinansowało 72 proc. potrzeb pożyczkowych - Marczak

30-04-2013 12:53
30.04. Warszawa (PAP) - Po kwietniu Ministerstwo Finansów sfinansowało 72 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok wynoszących 145 mld zł i posiada rezerwę środków złotowych oraz walutowych o wartości około 25 mld zł - poinformował we wtorek Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF.

"Po kwietniu mamy sfinansowane 72 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych i rezerwę środków złotowych i walutowych w wysokości ok. 25 mld zł" - napisał w komunikacie Marczak

Resort finansów zaoferuje na przetargu 9 maja obligacje PS0718 oraz ewentualnie OK0116 za łącznie 3,0-7,0 mld zł i 16 maja obligacje z koszyka WZ0119/DS1023/WZ0124/WS0428 za łącznie 2,0-6,0 mld zł.

Dyrektor poinformował, że wysoki stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych oraz sytuacja na rynku długu pozwala zawiesić sprzedaż wszystkich papierów o krótszych okresach wykupu.

"Zawieszenie sprzedaży w maju obejmuje bony skarbowe oraz potencjalnie obligacje dwuletnie. Sprzedaż tych ostatnich obligacji będzie zasadna w przypadku zmiany sytuacji rynkowej" - informuje Marczak.

"Utrzymanie dobrych warunków rynkowych oznaczać będzie, że brak podaży papierów o krótszych okresach wykupu może być kontynuowany w kolejnych miesiącach br. Mniejsza podaż długu o krótszej zapadalności pozytywnie wpływałaby na rozkład wykupów w najbliższych latach oraz parametry długu" - dodaje.

Marczak przypomina również, że w maju resort chce sprzedawać tylko średnio i długoterminowe obligacje, w tym nowe emisje obligacji 5- i 15-letnich o kuponach dostosowanych do obecnej sytuacji rynkowej.

"Standardowo określiliśmy szerokie przedziały planowanej podaży obligacji na dwóch przetargach, aby zawęzić je przed przetargami do poziomu zainteresowania inwestorów" - napisał.

Z informacji przekazanych przez dyrektora departamentu w MF wynika również, że w marcu przyrost portfela SPW w posiadaniu inwestorów zagranicznych wyniósł 3,2 mld zł.

"Osiągnięty został tym samym kolejny rekordowy poziom zaangażowania inwestorów zagranicznych w krajowych papierach skarbowych - 205,5 mld zł" - poinformował Marczak.

"W kwietniu wartość portfela inwestorów zagranicznych ulega dalszemu powiększeniu i to pomimo wykupu od inwestorów zagranicznych prawie 5 mld zł obligacji zapadających w dniu 25 kwietnia" - dodał.

Marczak zaznaczył też, że w ostatnich miesiącach w finansowaniu potrzeb pożyczkowych wyraźniejszy udział mają polscy inwestorzy.

"W bieżącym roku ich udział w przyroście zadłużenia we wszystkich papierach emitowanych na rynku krajowym wynosi ponad 40 proc." - napisał. (PAP)

bg/ asa/